• Rotary debat over landelijke thema's

  16 februari − Gisteravond was er een debat tussen lokale partijen over landelijke thema's. Het debat was georganiseerd door de Rotary van Ede, Kernhem, Bennekom en Hoekelum. Lees verder

 • VVD Ede bezoekt De Gelderhorst

  02 februari − Donderdag 2 februari 2017 is het team van de VVD Ede op bezoek bij De Gelderhorst. Dit is een centrum voor oudere dove mensen. Als eerste gaf de heer Jan Tempelaar, bestuurder van De Gelderhorst, aan wat er zoal gespeeld heeft en speelt bij het centrum Lees verder

 • Bakkie doen in Ede

  26 januari − Zondag is het, mede dankzij de inzet van de VVD Ede, koopzondag in het centrum van Ede. Kom meepraten over Ede en Nederland onder het genot van een bakkie koffie of thee. Lees verder

 • VVD Ede betreurt vertrek A. Vos de Wael

  24 januari − Mededeling van de voorzitter lokaal netwerk "Vallei & Veluwe" Lees verder

 • Gebrekkige communicatie over kliko's

  20 januari − Inwoners van Ede moeten kliko's gaan kiezen terwijl ze geen informatie krijgen over de gevolgen voor hun portemonnee. De VVD Ede vindt de communicatie niet doordacht en stelt hierover raadsvragen. Lees verder

 • PDE met veel inbreng VVD Ede

  20 januari − Donderdag 19 januari 2017, een Politieke Dag Ede met veel agendapunten. Naast een aantal informatieve sessies was er een besluitvormende vergadering en twee oordeelvormende vergaderingen. De VVD Ede heeft bij verschillende punten getracht de besluiten nog beter te maken. Wilt u weten wat we hebben ingebracht? Klik op Lees verder en daar treft u alle documenten aan. Lees verder

 • Nieuwjaarsreceptie toespraken

  08 januari − Zondag 8 januari 2017 werd de VVD Ede ontvangen bij De Fietser. In deze mooie ambiance werd de nieuwjaarsreceptie van de VVD Ede gehouden. Het was een drukbezochte en voortreffelijk verzorgde bijeenkomst. Ook hebben zowel de voorzitter van de VVD Vallei & Veluwe als de voorzitter van de fractie van de VVD in Ede een toespraak gehouden. Een verkorte weergave en de volledige tekst treft u aan wanneer u klikt op Lees verder. Lees verder

 • VVD Ede wil af van achterkamertjes

  03 januari − De VVD Ede fractie heeft in oktober vragen gesteld aan het college over geheimhouding en in beslotenheid vergaderen. Uit een onderzoek van de Rekenkamer van Ede is dit jaar gebleken, dat het huidige college de wettelijke procedure rondom geheimhouding en in beslotenheid vergaderen onvolledig of niet altijd juist naleeft. Er wordt soms te onpas geheimhouding opgelegd aan de raad door het niet juist motiveren of niet te verwijzen naar de wettelijke grondslag. Ook wordt vaak geen termijn verbonden aan de geheimhouding. Inmiddels heeft dit geleid tot het invoeren van een aantal verbetervoorstellen door het college, waaronder een geheimhoudingsprotocol. Lees verder

 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

  24 december − Bestuur van VVD Vallei & Veluwe en de fractie van de VVD Ede wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Lees verder

 • Wanneer er geld over is....

  14 december − Wanneer er geld beschikbaar komt, door meevallers in de begroting, dan kun je dit geld maar 1 keer uitgeven. Het ligt dan voor de hand om samen te overleggen waar de meevallers aan besteed gaan worden. De in Ede regerende partijen maken dan een voorstel en daar kan over gestemd worden of in ieder geval kan aangegeven worden of de gemeenteraad het er mee eens is of niet. Lees verder

 • Werkbezoek Malkander

  14 december − In het kader van het project 'Cliënt in beeld' leggen raadsleden verschillende werkbezoeken af. Dit keer zijn we op bezoek geweest bij mantelzorg begeleider Malkander. Lees verder

 • Steeds meer mensen geven mantelzorg.

  25 november − Gisteren stonden we in de gemeenteraad stil bij Mantelzorg. Mantelzorg moeten we koesteren. Voor veel mensen is mantelzorg iets vanzelfsprekends, voor sommigen is het zwaar. Zwaar om naast je werk en je gezin vaak bij iemand langs te gaan of iemand vaak op bezoek te krijgen en te helpen of te zorgen en dingen te moeten regelen. Lees verder

 • Minimabeleid: kinderen moeten kansrijk kunnen opgroeien

  23 november − Op 24 november 2016 zal de gemeenteraad een besluit nemen over enkele nieuwe plannen voor het minimabeleid. Op 10 november vond hierover een debat plaats. VVD-raadslid Hester Veltman gaf de visie van de VVD op de regelingen die werden voorgesteld. Naar aanleiding van de inbreng van de VVD deed de wethouder twee toezeggingen. Lees verder

 • Ede dreigt bakzeil te halen met ontwijken BTW parkeerbelasting

  22 november − Het Rechtbank Arnhem heeft onlangs geoordeeld dat achterweg laten van de Btw-heffing bij betaald parkeren door Gemeentes leidt tot concurrentieverstoring met commerciële partijen, zoals bijv. Q-park. Tegen het arrest van het Hof is beroep ingesteld door een Gemeente bij de Hoge Raad. In het voorjaar 2017 verwacht men uitspraak. Lees verder

 • Kwartier dienst Valleilijn -> inwonersparticipatie en leefbaarheid

  © Alexander Vos de Wael

  18 november − De leefbaarheid rond het station Ede-Centrum kan door het aanleggen van een passeerspoor voor de Valleilijn sterk verminderen. Het college betrok tot nu toe de bewoners niet bij de planontwikkeling. Gezien de grote impact voor de hele omgeving van het station Ede-Centrum is dat urgent. Ook de gemeenteraad staat nog op het perron en het wordt hoog tijd dat zij op deze rijdende trein stappen. Lees verder

 • Ede Centrum 2030

  14 november − Op donderdag 10 november 2016 is er weer een Politieke Dag Ede geweest. In een oordeelvormende vergadering is het rapport "Het verhaal van Ede" gepresenteerd. Lees verder

 • Belasting 10% naar beneden

  27 oktober − Vandaag staat de begroting van de gemeente Ede op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. De politieke partijen hebben hierop een reactie gegeven. Ede heeft een meevaller van € 3 miljoen. Voorstel van de VVD Ede is om dit geld terug te geven aan de inwoners van Ede. Want voor alle projecten die onze samenleving versterken ligt al genoeg geld klaar. Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld betekent in dit geval het geld teruggeven aan de inwoners van Ede. Lees verder

 • Vragen vergoeding autobranden

  23 oktober − Door raadsvragen wil VVD Ede-raadslid Alexander Vos de Wael van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het staat met de afhandeling van aanvullende schade uitkering aan gedupeerden van de autobranden in de gemeente Ede. Lees verder

 • Voorkomen beter dan genezen

  17 oktober − De VVD Ede heeft zorgen rondom de gebruikte granulaatkorrels op de voetbalvelden in Ede. Deze kunnen giftige stoffen bevatten. Vandaar dat de VVD Ede van het college wil weten wat hieraan gaat gebeuren. Lees verder

 • Veldhuizen: werken aan een goede naam

  08 oktober − Onze gemeente wil eenpersoonshuisjes realiseren voor mensen die op reguliere plekken niet kunnen aarden, omdat zij daar teveel overlast veroorzaken. In Denemarken worden deze huisjes ‘skaeve huse’ genoemd. Lees verder