9. Ruben Landman

Je kunt me omschrijven als een authentieke en creatieve generalist die actief is in de media- en cultuursector als bestuurder, redacteur en vertaler. Ik heb een sterke motivatie om zaken goed te regelen en samen met betrokkenen te bouwen aan gezamenlijk succes. Ik heb geen 9-tot-5-mentaliteit en ben een bruggenbouwer en evenwichtige probleemoplosser in stressvolle situaties en crises.

Ik ben in 1969 geboren in Lunteren. Na een paar jaar op een kamer in Utrecht woon ik sinds 1994 in Ede. Inmiddels ben ik twintig jaar getrouwd. Onze zoons zijn 14 en 12 jaar. Naast mijn eenmanszaak ben ik bezig met radio maken, bestuurswerk, zingen en het vertalen van liedjes en musicals. Ik ben te omschrijven als opgewekt en trouw.

Waarom VVD?

Vrijheid is het grootste goed in ons land. Maar mijn eigen vrijheid kan invloed hebben op andermans vrijheid. Daarom zijn ook verantwoordelijkheid en (steeds belangrijker in deze tijd) verdraagzaamheid voor mij van wezenlijk belang. Deze liberale waarden maken dat ik mij thuis voel bij de VVD.

Het is heel makkelijk om je mening te verkondigen vanaf de zijlijn. Ook ik heb in het verleden mijn mening of visie geventileerd over lokale onderwerpen. Maar leidt het ook tot iets? Niet echt. Ik wil nu iets wezenlijks bijdragen aan het mooier en beter maken van onze gemeenschap. Dus niet langer toekijken, maar de handen uit de mouwen en kansen grijpen. Daarom sta ik nu op de VVD-lijst.

Aandachtspunten

Ik heb veel belangstelling voor onderwerpen als kunst en cultuur, ruimtelijke ordening en verkeer & vervoer. Het is straks mede mijn zorg om iedereen meer te betrekken bij de ontwikkelingen in de gemeente Ede. De plannen die in het raadhuis worden gemaakt, moeten immers aansluiten bij of een antwoord geven op vragen en wensen uit de gemeenschap. Draagvlak en realiteitszin zijn dan belangrijk. En je moet kunnen relativeren.

Met luchtfietserij en grootheidswaan heb ik niet zo veel. Maar dat wil niet zeggen dat je je nek niet moet uitsteken om iets mooi(er)s van onze gemeente te maken, maar wel dat plannen aanvaardbaar en uitvoerbaar moeten zijn. En je moet openstaan voor ideeën van anderen, ook van buiten je eigen ‘kringetje’.

Het geld van de gemeente wordt door bewoners en bedrijven opgebracht om er iets zinvols mee te doen. Dat geeft een zware verantwoordelijkheid aan politiek en gemeentebestuur. De gemeente is er voor ons; niet andersom.

Volgens een onderzoek leven de gelukkigste inwoners van ons land in onze gemeente. Ongeacht wat je van dat onderzoek vindt: laten we het waarmaken en versterken. Er is hier al veel moois, maar het kan zeker nog beter. Laten we die kansen grijpen!

Volg mij op Twitter: @rubenlandman