8. Bert Beekman

Burgerparticipatie is een mooi woord. Maar woorden op zich lossen geen problemen op, je zult ook actie moeten ondernemen wanneer je iets wilt veranderen. Invulling geven aan het meer betrekken van de inwoners, bij alles wat er speelt in de gemeente Ede, is wat ik graag wil.

Mijn naam is Bert Beekman, getrouwd met Ina en samen hebben we twee zoons met schoondochters. Wij wonen met veel plezier tegen de Stadspoort aan, op de grens tussen de wijken Maandereng en De Rietkampen. Mijn werkzaamheden bestaan uit bedrijfsadvisering, logistiek en ICT. Daarnaast wordt ik gevraagd voor trainingen en lezingen over dit gebied. 

Waarom VVD?

In 2013 ben ik lid geworden van de VVD. Meegedaan aan de campagne voor de verkiezingen van 2014 en als fractiesecretaris en fractievolger heb ik een bijdrage mogen leveren aan de VVD in Ede.

Aan de kant blijven zitten en toekijken is niet mijn ‘stiehl’, daar waar mogelijk een steentje bijdragen wel.

Aandachtspunten

Zoals in de inleiding al aangegeven wil ik mij graag inzetten voor het gedachtengoed van de VVD en specifiek voor het meer betrekken van de inwoners van Ede bij alle besluiten die genomen moeten worden.

Wilt u dat uw stem gehoord wordt en ook meebeslissen in de komende 4 jaar? Stem VVD, stem op Bert Beekman!