4. Stef van der Klok

Onze honderdduizend plus gemeente is aantrekkelijk om in te werken, te wonen, te studeren of te recreëren. Daar hoort een goed voorzieningenniveau bij, behoud van natuur en landschap, mobiliteit en bereikbaarheid. Daar wil ik mij maximaal voor inzetten!

Waarom VVD?

Reeds lang ben ik lid van de VVD. Liberalebeginselen, zoals: vrijheid, eigen verantwoording en verdraagzaamheid sprekenmij zeer aan. Ik ben groot voorstander van een participatiesamenleving.Iedereen die dat kan neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving verantwoordelijkheid,zonder hulp van de overheid.

Aandachtspunten

Sinds 2009 ben ik raadslid voor de fractie vanVVD Ede. Gezien mijn achtergrond houd ik mij bezig met de aandachtsgebieden:economie, werkgelegenheid en gemeentelijke financiën. Belangrijke onderwerpenzijn: het levendig centrum,  samenwerkingregio FoodValley, ontwikkeling stationsgebied, realisatie van het World FoodCentre (WFC) en visie Ede vanaf 2030.

Een belangrijke opgave voor onze fractie vindik dat, naast het volgen van een opleiding of studie, onze jongeren een baankunnen vinden. Ook wonen is belangrijk. De plancapaciteit van 4.000 socialewoningen (voor de komende 10 jaar) in onze gemeente is te laag. Voor zowel koop-als huurwoningen dient meer (vraaggericht) gebouwd te worden in Ede.

Ede heeft altijd een degelijk financieelbeleid gevoerd. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2018-2020 kwamnaar voren dat de gemeente veel geld overhoudt. Ik blijf daarom ook onverkortvoorstander om geld terug te geven aan onze inwoners. Denk aan verlaging OZB,hondenbelasting of parkeerbelasting. Helaas heeft de huidige (linkse) coalitieeen andere keuze gemaakt en geeft zij het geld liever uit aan prestigieuzeprojecten, zoals Ede Food.

Volgens de Atlas voor Gemeenten geeft Ede een geringbedrag uit voor cultuur per inwoner. Ik zou heel graag een invulling willen gevenaan het Exposeum, naast het Akoesticum. Er zijn plannen om een museum in terichten voor beeldende kunsten met wisselende collecties van topniveau. Ik zal ditvan harte steunen. 

Tenslotteiets over mijzelf

Ik ben 62 jaar, getrouwd en heb twee volwassenzonen en een kleindochter. Ik ben woonachtig in de wijk Ede-West, nabij devoormalige Gasfabriek.

Een groot deel van mijn leven heb ikdoorgebracht in Ede Stad. Ik heb een bedrijfskundige- en bancaire achtergrond.Na een actieve carrière in het bankwezen ben ik in 2008 zelfstandigorganisatieadviseur geworden voor het MKB. Ik begeleid ondernemers op hetgebied van overnames, financiering en herstructurering. Zie mijn website: http://www.vander-klok.nl/

Naast politiek lees ik graag een boek, luisterik naar muziek, mag ik graag klussen of wandel ik met onze hondjes. Dit jaarheb ik de Vierdaagse in Nijmegen gelopen, maar ook de Tweedaagse van Amersfoorten de Bloesemtocht in Tiel. In mijn soms drukke bestaan vind ik het heerlijk omop deze manier te onthaasten en je leert de mooiste plekjes van Nederlandkennen.

Ik zou graag nog een keer mijnraadslidmaatschap willen verlengen, zodat ik mijn kennis en ervaring kanoverdragen aan een nieuwe generatie in de fractie. We hebben veel “nieuw” bloed.Als “couleur locale” kan ik veel besluitvorming in het juiste perspectiefzetten.

Stef van der Klok