Verkiezingsprogramma 2018-2022

De VVD Ede gaat voor een gemeente waar je jezelf kunt zijn, waar je werk hebt en waar je je veilig voelt. Wij willen een gemeente waar ruimte is voor initiatief, waar iedereen meedoet en waar je trots op kunt zijn. Wij willen bouwen aan een gemeente die krachtig is en klaar is voor de toekomst. Een toekomst voor een moderne samenleving, vol energie en met kansen voor iedereen.

Download het hele programma: verkiezingsprogramma

Levendig, aantrekkelijk

Dat betekent dat we ons inzetten voor een levendige, aantrekkelijke gemeente waar mensen gelukkig zijn en jongeren een toekomst op willen bouwen. Daar horen betaalbare woningen, goede sportvoorzieningen, een gezellig winkelgebied met ruime openingstijden en vlot vervoer van A naar B bij. We willen dat ‘ik woon in Ede’ of ‘ik ben te gast in Ede’ gepaard gaat met enthousiaste verhalen over bijvoorbeeld een avondje uit, een feest op een plein, een mooie wandeling door onze natuur of over een boeiend museum. Ede moet wat ons betreft een beleving worden. 

Werk, ontwikkeling, groei

Onze gemeente is onlosmakelijk verbonden met alles wat met voeding te maken heeft, want Ede vormt een belangrijk onderdeel van de regio Food Valley. Dit is het ‘agrifoodcentrum’ van Nederland en biedt – met de universiteit van Wageningen als partner, maar ook door een fantastische centrale ligging van onze gemeente in het land – nationale en internationale mogelijkheden voor ontwikkeling en groei. Dus voor werkgelegenheid, kansen voor jong talent en een blijvend bloeiende gemeente. De spil in de regio Food Valley wordt wat ons betreft het World Food Center op het voormalige kazerneterrein. Dit moet een internationale trekpleister worden voor iedereen die voeding wil ‘beleven’ en voor bedrijven die willen innoveren en kennis willen delen. De stroom bezoekers leiden we in goede banen, door een goede verbinding met het station en de ontwikkeling van een visie op bereikbaarheid van de gehele regio. Als hiervoor beïnvloeding nodig is van provinciaal of landelijk beleid, profiteren we van het feit dat de VVD een landelijke politieke partij is. 

Een betere aansluiting van opleidingen in onze gemeente op de (toekomstige) arbeidsmarkt in de regio is noodzakelijk om onze gemeente jong te houden. Met het bieden van mogelijkheden aan jonge startende ondernemers in, bijvoorbeeld, de voedingsindustrie en door een goede samenwerking tussen overheden, opleidingsinstituten en bedrijfsleven zorgen we ervoor dat jongeren na de middelbare school in onze gemeente willen blijven wonen en werken. 

Groen, innovatie

Onze gemeente is nauw verbonden met prachtige natuur. We genieten er zelf van als inwoners, maar ook onze gasten komen voor de natuur naar onze gemeente. Daar past de ambitie bij om op het gebied van toerisme en recreatie op nummer één van Nederland te komen staan. Ook past hier de ambitie bij om een duurzame gemeente te zijn. Duurzaamheid staat bij ons in het teken van ondernemen en innovatie en biedt kansen voor economische ontwikkeling. Zo is er een grote uitdaging om bestaande bouw en nieuwbouw energieneutraal te maken.

Kortom, we hebben als gemeente goud in handen om de toekomst vol energie tegemoet te treden. Wij zijn daarbij niet behoudend, maar ambitieus. We wachten niet af, maar zijn proactief. Wij willen dat Ede een gemeente van betekenis wordt en hier is soms lef voor nodig. 

Daarbij stellen we drie randvoorwaarden. Allereerst vinden wij dat de gemeente er moet zijn voor u en niet andersom. Dat betekent dat een servicegerichte, betrouwbare gemeente die zorgvuldig met uw belastinggeld omgaat het uitgangspunt is. Daarnaast: de samenleving bouwen we met elkaar. Dat betekent samen de schouders eronder zetten en elkaar helpen als het even moeilijk gaat. En tot slot: als we met elkaar in gesprek gaan, in de samenleving en in de politiek, doen we dit altijd met fatsoen en met respect voor elkaar. 

In de periode 2014-2018 heeft de VVD Ede in de gemeenteraad steeds het unieke VVD-geluid laten horen. We zijn in de oppositierol in staat geweest om veel voor elkaar te krijgen voor u en voor onze ondernemers. Denk daarbij aan het realiseren van de koopzondag, verlaging van de hondenbelasting, verlaging van de parkeertarieven, het inbrengen van de belangen van onze inwoners bij de afwegingen over de AZC’s. Bij de afgelopen landelijke verkiezingen is de VVD in onze gemeente het grootst geworden – dit willen we ook bij de gemeenteraadsverkiezingen bereiken.

Ons VVD-team ziet uit naar een mooie uitdaging voor onze gemeente in de komende vier jaar. Wij willen voorwaarts en vol energie aan de slag gaan. 

Laten we nu de kansen voor Ede grijpen!