Evert van Milligen

email: evertvanmilligen@ede.vvd.nl

Als bestuurslid van het verzorgingshuis, dorpshuis en de vereniging Otterlo's Belang had ik vanuit Otterlo veel contact met de gemeente Ede. Mijn ervaringen met het gemeentelijk apparaat kun je niet rooskleurig noemen. Wat mij bijgebleven is, is dat het allemaal nogal bureaucratisch overkwam. De burger is er niet voor de overheid, eerder andersom. De overheid moet ten dienste staan van de burgers.

Naast een aantal principiële zaken is de VVD een partij die een klantgerichte, efficiënte en kleine overheid in zijn programma heeft staan. Dat is voor mij de reden om in 2000 lid te worden van de VVD.

Wat heb ik gedaan?

In 2002 ben ik gekozen als raadslid en vanaf 2008 ben ik voor een periode van 4 jaar wethouder geworden. Als wethouder heb ik mij sterk gemaakt voor een professionele werkende gemeentelijke organisatie.

Ede heeft nu 100 ambtenaren minder. En we hebben een (klantgerichte) cultuuromslag kunnen bewerkstelligen

Ook de financiën , met name die van het gemeentelijk grondbezit, zijn inzichtelijk geworden. Het mag gezegd worden, Ede had in 2014 de zaken financieel goed op orde.

De VVD staat ook voor economie en werkgelegenheid. Als wethouder heb ik me sterk gemaakt voor de ontwikkeling van de Regio Food Valley en voor projecten zoals de Fietser, het World Food Centrum en de nieuwe woonwijk, Veluwse Poort.

Wat doe ik nu?

Sinds 2014 zit de VVD niet in de coalitie. Ik ben nu fractie voorzitter van een geweldig enthousiaste en deskundige fractie.

We toetsen alle voorstellen van het college op nut en noodzaak voor u, de burgers van Ede! Dat doen we zo serieus en kritisch dat onze amendementen, om voorstellen van het college te wijzigen, vaak direct worden overgenomen.

We zijn ook kritisch op de uitvoering van het beleid, momenteel op de gevolgen van de WMO voor de inwoners van Ede. Problemen stellen wij aan de kaak via raadsvragen en de pers. Onze slogan is nog steeds: "Niemand mag in Ede door het ijs zakken". De VVD vindt dat Ede dat waar moet blijven maken.

De oppositie pakken we enthousiast op, we vertrouwen erop dat veel inwoners van Ede dat zien en dat wij bij volgende verkiezingen het vertrouwen van de kiezer, uw vertrouwen, kunnen winnen.

Evert van Milligen