Bert Beekman

A.A. (Bert) Beekman

bertbeekman@ede.vvd.nl

06-53397685

Als geboren en getogen Nederlander betekent vrijheid dat ik mij niet makkelijk laat beïnvloeden op de keuzes die ik maak. Daar komt bij dat ik in vrijheid kan kiezen wat ik belangrijk vind. Voor mijn werk als bedrijfsadviseur en automatiseringsdeskundige heb ik verschillende periodes in mijn leven gewoond en gewerkt in het buitenland. Dáár heb ik ervaren dat de vrijheid die wij in Nederland genieten uitzonderlijk is. 

Verantwoordelijkheid hangt voor mij samen met vrijheid. Waar ik een vrije keuze heb, neem ik ook de verantwoordelijk voor de uitkomsten van die keuze. Zoals ik mijn eigen vrijheid ervaar, gun ik die ook anderen. Het kan zijn dat ik bij het vrije handelen door anderen zelf iets moet inleveren, maar dat is onvermijdelijk in een vrije samenleving. Naast verantwoordelijkheid voor mijn eigen handelen hoort verdraagzaamheid bij het beoordelen van de vrije keuze van anderen.

In mijn kringen wissel ik steeds graag van gedachten over deze drie kernwaarden van het liberalisme. Het liberalisme kent er nog twee: sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Het liberalisme van de VVD wordt door andersdenkenden meestal niet geassocieerd met sociale rechtvaardigheid. Het waren juist onze liberale voorgangers die zichzelf verantwoordelijk hielden voor het aanpakken van sociale misstanden. Denk aan de kwaliteit van huisvesting en het uitbannen van kinderarbeid in het begin van de twintigste eeuw.

Tegenwoordig betekent sociale rechtvaardigheid voor mij iets heel anders dan het overnemen van individuele verantwoordelijkheden door de overheid. Dat laatste hebben we gezien in de doorgeschoten verzorgingsstaat. Ik zie in sociale rechtvaardigheid aanleiding om burgers, waar nodig en mogelijk, te activeren. Het doel daarbij is dat iedereen moet kunnen participeren in onze vrije samenleving.

In samenhang daarmee zie ik het begrip gelijkwaardigheid. Iedereen is anders, maar heeft wel recht op gelijke kansen in deze maatschappij. En op een gelijke behandeling door de overheid, ongeacht afkomst, religie of huidskleur.

Al met al zijn de kernwaarden van de VVD voor mij een leidraad in mijn doen en laten. Binnen de fractie van de VVD in Ede geef ik invulling aan het verder in de praktijk brengen ervan. Vanuit mijn bedrijfskundige achtergrond kost het moeite om het trage verloop van overheidsprocessen te accepteren. Voor mij mag er vaak best een tandje bij. Het kost soms energie om de juiste balans te vinden, maar die zie ik dan bij voorkeur in een sneller verloop van zaken. Gelukkig doet ons team er alles aan om deze ontwikkeling te stimuleren.

Voor de inwoners van Ede ben ik een actieve vertegenwoordiger. Niet wachten tot agendapunten voorbijkomen, maar ook zelf op zoek gaan naar datgene wat leeft in onze maatschappij en dat op tafel leggen.

Bert Beekman