Stef van der Klok

Portefeuille:
Sport, Recreatie & Toerisme, Interne Organisatie, Financien, Economie, Levendig Centrum, Grondzaken en Citymarketing


Onze honderdduizend plus gemeente is aantrekkelijk om in te werken, te wonen, te studeren of te recreëren. Daar hoort een goed voorzieningenniveau bij, behoud van natuur en landschap, mobiliteit en bereikbaarheid. Daar wil ik mij maximaal voor inzetten!

Waarom VVD?

Reeds lang ben ik lid van de VVD. Liberalebeginselen, zoals: vrijheid, eigen verantwoording en verdraagzaamheid sprekenmij zeer aan. Ik ben groot voorstander van een participatiesamenleving.Iedereen die dat kan neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving verantwoordelijkheid,zonder hulp van de overheid.

Aandachtspunten

Sinds 2009 ben ik raadslid voor de fractie van VVD Ede. Gezien mijn achtergrond houd ik mij bezig met de aandachtsgebieden: economie, werkgelegenheid en gemeentelijke financiën. Belangrijke onderwerpen zijn: het levendig centrum,  samenwerking regio FoodValley, ontwikkeling stationsgebied, realisatie van het World Food Centre (WFC) en visie Ede vanaf 2030.

Een belangrijke opgave voor onze fractie vind ik dat, naast het volgen van een opleiding of studie, onze jongeren een baan kunnen vinden. Ook wonen is belangrijk. De plancapaciteit van 4.000 sociale woningen (voor de komende 10 jaar) in onze gemeente is te laag. Voor zowel koop-als huurwoningen dient meer (vraaggericht) gebouwd te worden in Ede.

Ede heeft altijd een degelijk financieel beleid gevoerd. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2018-2020 kwam naar voren dat de gemeente veel geld overhoudt. Ik blijf daarom ook onverkort voorstander om geld terug te geven aan onze inwoners. Denk aan verlaging OZB,hondenbelasting of parkeerbelasting. Helaas heeft het vorige (linkse) coalitie een andere keuze gemaakt en geeft zij het geld liever uit aan prestigieuze projecten, zoals Ede Food.

Volgens de Atlas voor Gemeenten geeft Ede een geringbedrag uit voor cultuur per inwoner. Ik zou heel graag een invulling willen geven aan het Exposeum, naast het Akoesticum. Er zijn plannen om een museum in te richten voor beeldende kunsten met wisselende collecties van topniveau. Ik zal dit van harte steunen. 

Tenslotte iets over mijzelf

Ik ben 62 jaar, getrouwd en heb twee volwassen zonen en een kleindochter. Ik ben woonachtig in de wijk Ede-West, nabij de voormalige Gasfabriek.

Een groot deel van mijn leven heb ik doorgebracht in Ede Stad. Ik heb een bedrijfskundige- en bancaire achtergrond. Na een actieve carrière in het bankwezen ben ik in 2008 zelfstandig organisatieadviseur geworden voor het MKB. Ik begeleid ondernemers op het gebied van overnames, financiering en herstructurering. Zie mijn website: http://www.vander-klok.nl/

Naast politiek lees ik graag een boek, luisterik naar muziek, mag ik graag klussen of wandel ik met onze hondjes. Dit jaarheb ik de Vierdaagse in Nijmegen gelopen, maar ook de Tweedaagse van Amersfoort en de Bloesemtocht in Tiel. In mijn soms drukke bestaan vind ik het heerlijk om op deze manier te onthaasten en je leert de mooiste plekjes van Nederland kennen.

Stef van der Klok