Vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn fundamentele waarden van onze Nederlandse samenleving

De komende maanden komt veel informatie uit het Raadhuis over de huisvesting van vluchtelingen. De eerst verantwoordelijke hiervoor is de burgemeester. Deze maand wordt een lijst opgesteld van mogelijke locaties om vluchtelingen te kunnen huisvesten. In vaktermen heet dat de longlist. De gemeente publiceert deze longlist. Uw ideeën over waar vluchtelingen te huisvesten kunt U laten weten bij het gemeentebestuur. De Otterloërs deden dat al voor hun dorp.


De VVD wil dat vluchtelingen die in Ede verblijven, zo goed mogelijk passen in de Edese samenleving. Bekend zijn met de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving, zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit vinden wij wezenlijk. Wij vinden dat deze fundamentele waarden met de vluchtelingen direct na huisvesting op een opvanglocatie in Ede bespreekbaar moeten worden gemaakt.


De vluchtelingen maakten veel mee tijdens hun vlucht. Alle beelden en ervaringen moeten een plek krijgen. Dat kost tijd. Vrijwilligers kunnen daarbij ondersteunen. Wanneer de asielzoeker iets begrijpt van wat wij verstaan onder vrijheid, gelijkheid en solidariteit dan krijgt de dialoog meer diepgang. Dat draagt bij aan begrip over en weer.