• Hester Veltman beoogd VVD-wethouder

  © Gemeente Ede

  08 mei − De VVD gaat deelnemen in het Edese college van B&W. Hester Veltman zal naar verwachting op 17 mei als nieuwe wethouder worden geïnstalleerd. Lees verder

 • Lintje voor Evert van Milligen

  © Steven Bos

  26 april − Oud-wethouder en oud-raadslid Evert van Milligen van VVD Ede heeft op donderdag 26 april door burgemeester René Verhulst een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. Evert is nu lid in de Orde van Oranje-Nassau. Lees verder

 • Veel vragen VVD Ede over huisvesting arbeidsmigranten

  © Zoltan Fazakas

  19 april − Donderdag 19 april was er een oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad over arbeidsmigranten. VVD Ede heeft bij monde van Bart Omlo haar visie op dit onderwerp verwoord. Lees verder

 • Raadsvragen over verkabeling hoogspanningslijnen in Ede

  © HoogspanningsNet.com

  19 april − In de afgelopen raadsperiodes heeft de VVD Ede veelvuldig gepleit voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Ede. Tot op heden blijft dit dossier zich langzaam voortbewegen en vraagt de VVD zich af op welke wijze we de besluitvorming kunnen versnellen en tot een afronding kunnen brengen. Lees verder

 • Reactie fractievoorzitter Hester Veltman op collegevorming

  © Broekbakema

  10 april − Dinsdagavond 10 april hebben de informateurs hun eindverslag gepresenteerd. Zij zetten in op een nieuw te vormen college van B&W dat wordt gevormd door CU, CDA, GB, GL en D66. Fractievoorzitter Hester Veltman van VVD Ede heeft tijdens deze bijeenkomst gereageerd. Lees verder

 • Nieuwe VVD-ploeg geïnstalleerd

  30 maart − Donderdagavond 29 maart zijn de vier Edese VVD-raadsleden geïnstalleerd: Hester Veltman-Kamp, Bart Omlo, Thimo Harmsen en Stef van der Klok. Ook fractievolger Gerlof Kooij ging officieel van start. Onze voormalige campagneleider Sjoerd Bakker zal binnenkort worden toegelaten als fractievolger. Ruben Landman is sinds januari de fractiesecretaris. Lees verder

 • Nieuwe fractie, fractievoorzitter en coalitieonderhandelingen

  25 maart − Afgelopen donderdag heeft de eerste fractievergadering in de nieuwe samenstelling plaatsgevonden. Die nieuwe fractie, bestaande uit Hester Veltman, Bart Omlo, Thimo Harmsen en Stef van der Klok, heeft unaniem Hester Veltman (her)benoemd als fractievoorzitter. Ruben Landman heeft aangegeven zijn taak als fractiesecretaris graag te willen voortzetten en onze fractievolgers zullen we op een later moment aan u voorstellen. Lees verder

 • VVD Ede behoudt vier zetels

  21 maart − Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Ede op 21 maart 2018 heeft de VVD Ede 9,7 procent van de stemmen gehaald. De VVD is daarmee, met vier zetels, opnieuw de vijfde partij in de Edese raad. Lees verder

 • Gemeenteraad stemt in met ontwikkelperspectief WFC - VVD-motie aangenomen

  19 maart − Tijdens de laatste raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen (8 maart jl.) is, na een enigszins moeizame weg voor wethouder Weijland (D66), een ontwikkelperspectief (een kader) aangenomen in de raad. Tijdens een eerdere oordeelsvormende vergadering vroeg het college veel vrijheid aan de raad om het WFC-gebied verder te mogen ontwikkelen. Lees verder

 • Ede in 2050 energieneutraal?

  25 februari − Als Ede in 2050 energieneutraal wil zijn moet er nog veel gebeuren. Wat de VVD Ede moet de gemeente o.a. inzetten innovaties (stimuleer ondernemers te verduurzamen en hierin te innoveren) Lees verder

 • College en raad (nog) niet op één lijn met ontwikkelkader World Food Center (WFC)

  25 februari − Het ontwikkelkader is een richtinggevend kader voor het opstellen van de structuurvisie van WFC. De structuurvisie geeft straks een integrale visie op het WFC gebied en draagt zorg voor een goede ruimtelijke ordening. Uiteindelijk leidt dit tot een bestemmingsplan. De uitgifte van de grond van WFC zal 10-15 jaar in beslag nemen. Lees verder

 • VVD-motie aanscherping hondenbeleid aangenomen

  09 februari − Donderdag 8 februari is tijdens de raadsvergadering bovenstaande motie aangenomen. De fracties van CDA, CU, GemeenteBelangen, D66 en GroenLinks/PE dienden mee in. De motie is uitgewerkt door Stef van der Klok, raadslid van VVD Ede. Lees verder

 • Statiegeld op kauwgom...

  24 januari − Het klinkt absurd, statiegeld op kauwgom. Maar als we de argumenten van de ‘Statiegeldalliantie’ volgen, dan is het niet meer dan logisch dat ook statiegeld op chipsverpakkingen, de milkshakebeker, sigarettenpeuken en kauwgom komt. En dat we hiervoor een complete, kostbare infrastructuur inrichten als inleversysteem. In onze gemeente ligt op donderdag 25 januari 2018 een motie voor met het verzoek de Statiegeldalliantie te steunen in haar strijd om statiegeld in te voeren op blikjes en kleine plastic flesjes. Deze maatregel schiet niet alleen zijn doel voorbij, maar zorgt er ook voor dat het geld precies daar naartoe gaat, waar het niet gaat helpen. De oplossing zit elders. Lees verder

 • Bewoners willen uitleg

  18 januari − De VVD Ede merkt dat het college zich heeft ingespannen om vooraf en tijdens de reconstructie van straten in de Bloemenbuurt in Ede en in Bennekom-Oost voldoende aandacht te schenken aan communicatie met aanwonenden en betrokkenen. Deze communicatie betrof voornamelijk de werkzaamheden en de planning voorafgaand en tijdens de reconstructie. In Ede is de reconstructie volgens schema verlopen, in Bennekom was zoals bekend op sommige plekken sprake van veel vertraging. Lees verder

 • Extra parkeerdruk door plan Stakenberg

  13 januari − Inbreidingsplan Stakenberg (bij Parkweide) geeft nog meer parkeerdruk bij Het Nieuwe Landgoed. Realisatie sociale huurwoningen is voor college belangrijker dan overlast omwonenden… Lees verder

 • Financiering WFC niet rond; VVD Ede kritisch

  15 december − Gisteren is tijdens de oordeelvormende vergadering uitvoerig gesproken over de stand van zaken van het World Food Center (WFC), een te realiseren experience center voor Food. De investering bedraagt € 45 miljoen en kent een grote onrendabele top. De gemeente zelf en de Provincie zijn bereid om samen € 20 miljoen in te brengen. Er dient dus nog dekking gevonden te worden voor € 25 miljoen. Lees verder

 • VVD Ede en CDA stellen raadsvragen

  12 december − De VVD Ede eb het CDA hebben raadsvragen gesteld over de Wet taaleis. Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de ‘Wet Taaleis’. Bijstandsgerechtigden worden getoetst op hun taalniveau. Als hij/zij niet voldoet aan de taaleis en ook niet laat weten dat hij/zij bereid is daar iets aan te doen, dan kan de bijstandsuitkering verlaagd worden. Te beginnen met 20% in de eerste zes maanden, daarna 40% voor de volgende zes maanden en na 12 maanden kan de uitkering volledig gestopt worden. In de vier grootste steden ontvangen nog altijd duizenden werklozen een uitkering, zonder dat zij voldoende Nederlands spreken om kans te maken op een baan, zoals de wet eist. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018-2012 gelanceerd!

  29 november − Vandaag is ons verkiezingsprogramma voor de komende periode gelanceerd met als titel: Kansen grijpen". Bekijk het nu via onze website! Lees verder

 • Nieuwe verkeersroute Otterlo

  27 november − We hebben vernomen dat de provincie aan de slag wil met het maken van een rotonde op de kruising van de Hoenderloseweg met de Apeldoornseweg (N304) in Otterlo. De meeste mensen in Otterlo zijn het erover eens dat het niet van deze tijd is dat grote touringcars door de Dorpsstraat van Otterlo rijden. Het is onveilig en zorgt voor opstoppingen. Tegelijkertijd kan het omleggen van de weg voor touringcars er ook toe leiden dat vele automobilisten voor de route via de (toekomstig te realiseren) rotonde kiezen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de ondernemers in het centrum. Lees verder

 • VVD Ede: Rijbewijs boete afgeschaft

  09 november − Donderdag 9 november sprak de gemeenteraad weer over de begroting van de gemeente. Deze avond vonden de laatste debatten plaats en werd een besluit genomen. VVD Ede maakte met succes werk van het verspreiden van de ‘In geval van nood kaart’ en van het afschaffen van de ‘rijbewijsboete’. De begroting kon uiteindelijk niet rekenen op de steun van de VVD. De keuzes die het college maakte voor haar financieel beleid zijn volgens de VVD niet de juiste. Lees verder