Nieuws

 • VVD-opleidingen bij jou in de buurt

  © Haya van Somerenstichting

  08 oktober − Om de kwaliteit van raads- en bestuursleden goed op peil te houden, heeft de VVD haar eigen opleidingsinstituut: de Haya van Somerenstichting. Al meer dan 30 jaar levert deze stichting deskundige docenten voor een keur aan opleidingen. Lees verder

 • World Food Center: wensen en bedenkingen

  © WFC

  26 september − Bij de raadsvergadering van 26 september is de gemeenteraad gevraagd om de oprichting van de stichting WFC Experience en een tweetal overeenkomsten zonder wensen en bedenkingen vast te stellen. De VVD blijft kritisch en heeft daarom wél wensen en bedenkingen geuit via een amendement samen met het CDA, D66 en Groen Links. Hierbij onze bijdrage en het amendement. Lees verder

 • Raadsvragen VVD en CDA over salafistische scholen in Ede

  © Pixabay

  11 september − Op 10 september publiceerden NRC en Nieuwsuur dat salafisten steeds meer greep krijgen op het islamitische onderwijs in Nederland. Uit het artikel in NRC blijkt dat er in Ede twee lesorganisaties met sterke salafistische invloeden zijn. VVD en CDA hebben hierover vragen gesteld aan het college van B en W. Lees verder

 • Meer aandacht voor 'Meld Misdaad Anoniem (M.)'

  07 augustus − Naar aanleiding van diverse recente incidenten wil de VVD Ede meer aandacht voor 'Meld Misdaad Anoniem'. Wij hopen hiermee dat inwoners verdachte situaties eerder gaan melden, waarmee onze gemeente (nog) veiliger wordt. Hierover hebben wij raadsvragen gesteld. Lees verder

 • VVD Ede kritisch over recente ontwikkelingen World Food Center

  © WFC

  12 juli − De VVD Ede is kritisch op de huidige plannen voor het World Food Center en de WFC Experience. Lees verder

 • Op weg naar Ede 2039: bijdrage Perspectiefnota

  04 juli − Op 4 juli vond de bespreking plaats van de perspectiefnota in eerste termijn. Als VVD blikken we vooruit op 2039 en of we nu de juiste keuzes maken. Bekijk onze bijdrage. Lees verder

 • VVD Ede tegen een verbod op vuurwerk

  Vuurwerkshow

  © Sjoerd Bakker

  26 juni − VVD Ede is tegen een verbod op vuurwerk maar stimuleert de gemeente wel om goed te kijken naar voorlichting, vuurwerkvrije zones en centraal georganiseerde vuurwerkshows in onze gemeente. Lees verder

 • Overlast van de Eikenprocessierups

  Eikenprocessierupsen

  © Sjoerd Bakker

  26 juni − VVD Ede stelt vragen aan de wethouder inzake de overlast van de Eikenprocessierups in onze gemeente Lees verder

 • Raadsvragen opvang jihad-kinderen

  © NRC

  14 juni − Op vrijdag 14 juni publiceerde het NRC het schokkende artikel “Opa was zelf ook in het kalifaat” waarin onder andere wordt beschreven hoe twee kinderen van een teruggekeerde Edese jihad-moeder worden opgevangen bij opa en oma met IS-sympathieën ook woonachtig in Ede. Het artikel beschrijft dat de Kinderbescherming ondanks deze informatie toch van mening is dat de kinderen daar goed kunnen worden opgevangen, maar ook dat de overheid hier weinig tegen kan doen. Naar aanleiding daarvan hebben wij raadsvragen gesteld. Lees verder

 • Radicalisering in beeld?

  © Omroep Zeeland

  05 juni − De VVD heeft samen met Burgerbelangen raadsvragen gesteld naar aanleiding van het jaarverslag van de politie, basisteam Ede, om meer inzicht te krijgen in de radicalisering in onze gemeente. Het huidige verslag zegt daar niets inhoudelijks over en dat begrijpen wij niet zo goed. Lees verder

 • Stem op Sjoerd!

  21 mei − Ook in onze regio is Europa belangrijk! Ons fractielid Sjoerd Bakker staat op nummer 12 op de lijst van de VVD voor de komende Europese verkiezingen en is tevens de enige Gelderse kandidaat Lees verder

 • Met veel kunst- en vliegwerk heeft Ede een positief rekeningresultaat van €5,1 mln. behaald

  © Gemeente Ede

  10 mei − Afgelopen PDE (9 mei) heeft de Raad gedebatteerd over de programmarekening en haar grondexploitatie. Twee posten geven de meeste inkleuring: de uitkering stroppenpot sociaal domein (€ 3,3, miljoen) en het resultaat grondbedrijf (€ 4,9 miljoen). Dit zijn incidentele meevallers. De exploitatierekening sluit af met een negatief resultaat van €3,1 miljoen. Dit is een optelsom van voor- en nadelen op verschillende programma’s. Creatief is door het college in 2018 omgegaan met reservemutaties (vrijval) om tekorten terug te dringen. Lees verder

 • Tekort uitgifte kavels bedrijventerreinen dreigt in Ede

  09 april − VVD lokaal netwerk Vallei & Veluwe organiseerde op 13 maart bij BIT (datacenter) in Ede een politiek café over bedrijventerreinen in regio Foodvalley. De VVD ziet straks een groot knelpunt ontstaan voor het mkb. Met name ondernemers die nieuw willen bouwen op kavels tussen de 0,5-1,0 ha, in de milieucategorie onder de 3.2. Lees verder

 • ChristenUnie en VVD willen snel vervolg in proces ondergronds aanbrengen hoogspanningslijnen

  © Hoogspanningsnet.com

  06 april − Al jaren bestaat de wens vanuit omwonenden en de politiek om de hoogspanningslijnen die boven de kern van Ede lopen, ondergronds te brengen (verkabeling). In de afgelopen raadsperiodes hebben de ChristenUnie en VVD veelvuldig gepleit voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen boven de bebouwde kom in Ede. Lees verder

 • Ede zegt ‘ja’ tegen World Food Center Experience

  © WorldFoodCenter.net

  22 maart − In navolging van de provincie Gelderland heeft ook de gemeenteraad van Ede positief gestemd over een volgende stap. Lees verder

 • Tekorten in het sociaal domein - zes leidende principes

  © Gemeente Ede

  22 maart − Net als veel andere gemeenten geeft ook Ede meer geld uit aan taken in het sociaal domein dan dat er binnenkomt. Ede is van plan deze overschrijdingen terug te draaien en op te lossen. Het is inmiddels duidelijk dat daar meer voor nodig is dan bijsturen. Anders loopt Ede het risico dat de tekorten toch nog verder oplopen. Tijdens de raadsvergadering van 21 maart is hierover stevig gesproken. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor verslechtering positie Ede op ranglijst misdaadmeter

  07 maart − Op 2 maart is in diverse dagbladen de misdaadmeter 2018 gepubliceerd waarin een ranglijst wordt gepubliceerd van de (on)veiligheid in de gemeentes in Nederland. De positie van Ede is slechter geworden en de VVD heeft daarover vragen gesteld aan de burgemeester tijdens het vragenuurtje. Lees verder

 • Mark Rutte was op bezoek in Ede

  03 maart − Zaterdag 2 maart was Mark Rutte in het centrum van Ede. Hij deelde twee vaasjes uit aan Edese doeners, maakte veel praatjes en ging talloze malen met het publiek op de foto. Lees verder

 • Kom naar het politiek café over bedrijventerreinen

  © BIT

  28 februari − Werklocaties (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) zijn in de regio Foodvalley een ‘hot item’. Is er wel voldoende ruimte voor nu en in de toekomst om bedrijven aan te trekken? Kunnen ondernemers voldoende groeien? Wat is het beleid van de lokale overheden? VVD lokaal netwerk Vallei & Veluwe, waaronder de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen vallen, nodigt u graag uit op woensdagavond 13 maart! Lees verder

 • Ruim baan voor private geldschieters bij financieren overheidstaken ook in Ede?

  © ABN AMRO

  08 februari − Een aantal gemeenten is gestart met projecten waarbij privaat geld vanuit bijvoorbeeld banken en vermogensfondsen wordt ingezet om problemen in het onderwijs, hulp aan vluchtelingen, schuldproblematiek of hardnekkige werkeloosheid wordt aangepakt. Dit heeft op diverse plaatsen al positieve resultaten laten zien en de VVD heeft daar raadsvragen over gesteld. Lees verder