• Onbegrijpelijk voornemen college met Otterlose bos

  27 april − De VVD Ede is van mening dat de vrij toegankelijke natuur die Otterlo omringt van essentieel belang is voor de gehele toeristische sector in en om Otterlo en voor de inwoners van Otterlo. VVD Ede vindt dat de natuur grenzend aan het dorp altijd gegarandeerd openbaar toegankelijk moet blijven. Voor de VVD Ede is het onbegrijpelijk dat de gemeente Ede naast de 6 hectare, niet ook de 17 hectare direct koopt van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dat is de enige echte garantie dat deze grond altijd openbaar toegankelijk blijft. Otterlo staat al rondom in de hekken Lees verder

 • Ede benadeelt meervoudig gehandicapt kind

  19 april − EDE - De gemeente Ede heeft de ouders van een gehandicapt kind onterecht benadeeld en onheus bejegend bij de aanvraag van een woningaanpassing. Lees verder

 • Géén Outlet in Ede

  10 april − In de oordeelvormende vergadering van 6 april 2017 is gesproken in de raad over grootschalige detailhandel in Ede Stad. De VVD Ede kan instemmen met de nieuwe kaders voor perifere- en grootschalige detailhandel binnen de Regio FoodValley, zo betoogde Stef van der Klok, woordvoerder van de fractie. Verstandig is het ook om het beleid na twee jaar te evalueren, gezien de snelle veranderingen in het winkellandschap. Lees verder

 • Onafhandelijke afhandeling bezwaren

  07 april − In de raadsvergadering van 6 april 2017 stelde het college voor om ‘het ambtelijk horen’ te introduceren in Ede. Dat betekent dat als je als inwoner een bezwaar indient op een besluit van de gemeente, dit bezwaar behandeld en beoordeeld wordt door ambtenaren. Tot nu toe deed in veruit de meeste gevallen de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften dit. De VVD Ede is van mening dat inwoners altijd moeten kunnen vertrouwen op een onafhankelijke weging van hun bezwaar en diende daarom een amendement in om de onafhankelijke commissie als mogelijkheid voor inwoners expliciet open te houden. D66 en Burgerbelangen dienden dit amendement mede in. Het amendement heeft het nét niet gehaald, met 18 stemmen vóór en 19 stemmen tegen. Daarom heeft VVD Ede daarna niet ingestemd met het voorstel van het college Lees verder

 • Raadsvragen afvalinzameling nieuwbouwcomplexen

  01 april − Bij nieuwbouwcomplexen worden niet standaard extra (ondergrondse) containers geplaatst om afval te scheiden. Omdat je voor restafval moet betalen per keer dat je hier wat ingooit, vindt de VVD Ede dat inwoners onnodig op kosten worden gejaagd. Daarom hebben we hier raadsvragen over gesteld. Lees verder

 • Financiële tegenvaller niet melden? Niet. Normaal.

  24 maart − Vanavond stelde de gemeenteraad van Ede het plan voor de liquidatie van de Permar, de sociale werkvoorziening van (onder meer) gemeente Ede, vast. Wij vernamen als raadsleden half februari dat de liquidatiekosten ruim 2 miljoen euro hoger zijn dan begroot. Dit is een flinke tegenvaller voor de jaarrekening van 2016. Lees verder

 • College beticht van financieel wanbeleid

  10 maart − VVD Ede fractievoorzitter Evert van Milligen betichtte wethouder Harry van Huijstee in de Edese gemeenteraad van financieel wanbeleid tijdens de behandeling van de liquidatie van de Permar. De liquidatiekosten blijken twee miljoen euro hoger uit te vallen. Geen 2,2 miljoen euro, maar 4,2 miljoen euro. Lees verder

 • Raadsvragen over communicatie met inwoners

  03 maart − Vragen van Hester Veltman over de service gerichtheid van de gemeente Ede. Onze gemeente doet veel voor onze inwoners. Veel dingen gaan goed en de ambtenaren werken vaak gemotiveerd en met veel goede wil aan oplossingen voor vragen van onze inwoners. VVD Ede vindt het belangrijk dat onze gemeente service gerichtheid als belangrijk uitgangspunt ziet voor haar functioneren. Een belangrijk ingrediënt daarvoor is de communicatie. Soms schort er nogal eens wat aan de communicatie door onze gemeente. Lees verder

 • Rotary debat over landelijke thema's

  16 februari − Gisteravond was er een debat tussen lokale partijen over landelijke thema's. Het debat was georganiseerd door de Rotary van Ede, Kernhem, Bennekom en Hoekelum. Lees verder

 • VVD Ede bezoekt De Gelderhorst

  02 februari − Donderdag 2 februari 2017 is het team van de VVD Ede op bezoek bij De Gelderhorst. Dit is een centrum voor oudere dove mensen. Als eerste gaf de heer Jan Tempelaar, bestuurder van De Gelderhorst, aan wat er zoal gespeeld heeft en speelt bij het centrum Lees verder

 • Bakkie doen in Ede

  26 januari − Zondag is het, mede dankzij de inzet van de VVD Ede, koopzondag in het centrum van Ede. Kom meepraten over Ede en Nederland onder het genot van een bakkie koffie of thee. Lees verder

 • VVD Ede betreurt vertrek A. Vos de Wael

  24 januari − Mededeling van de voorzitter lokaal netwerk "Vallei & Veluwe" Lees verder

 • Gebrekkige communicatie over kliko's

  20 januari − Inwoners van Ede moeten kliko's gaan kiezen terwijl ze geen informatie krijgen over de gevolgen voor hun portemonnee. De VVD Ede vindt de communicatie niet doordacht en stelt hierover raadsvragen. Lees verder

 • PDE met veel inbreng VVD Ede

  20 januari − Donderdag 19 januari 2017, een Politieke Dag Ede met veel agendapunten. Naast een aantal informatieve sessies was er een besluitvormende vergadering en twee oordeelvormende vergaderingen. De VVD Ede heeft bij verschillende punten getracht de besluiten nog beter te maken. Wilt u weten wat we hebben ingebracht? Klik op Lees verder en daar treft u alle documenten aan. Lees verder

 • Nieuwjaarsreceptie toespraken

  08 januari − Zondag 8 januari 2017 werd de VVD Ede ontvangen bij De Fietser. In deze mooie ambiance werd de nieuwjaarsreceptie van de VVD Ede gehouden. Het was een drukbezochte en voortreffelijk verzorgde bijeenkomst. Ook hebben zowel de voorzitter van de VVD Vallei & Veluwe als de voorzitter van de fractie van de VVD in Ede een toespraak gehouden. Een verkorte weergave en de volledige tekst treft u aan wanneer u klikt op Lees verder. Lees verder

 • VVD Ede wil af van achterkamertjes

  03 januari − De VVD Ede fractie heeft in oktober vragen gesteld aan het college over geheimhouding en in beslotenheid vergaderen. Uit een onderzoek van de Rekenkamer van Ede is dit jaar gebleken, dat het huidige college de wettelijke procedure rondom geheimhouding en in beslotenheid vergaderen onvolledig of niet altijd juist naleeft. Er wordt soms te onpas geheimhouding opgelegd aan de raad door het niet juist motiveren of niet te verwijzen naar de wettelijke grondslag. Ook wordt vaak geen termijn verbonden aan de geheimhouding. Inmiddels heeft dit geleid tot het invoeren van een aantal verbetervoorstellen door het college, waaronder een geheimhoudingsprotocol. Lees verder

 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

  24 december − Bestuur van VVD Vallei & Veluwe en de fractie van de VVD Ede wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Lees verder

 • Wanneer er geld over is....

  14 december − Wanneer er geld beschikbaar komt, door meevallers in de begroting, dan kun je dit geld maar 1 keer uitgeven. Het ligt dan voor de hand om samen te overleggen waar de meevallers aan besteed gaan worden. De in Ede regerende partijen maken dan een voorstel en daar kan over gestemd worden of in ieder geval kan aangegeven worden of de gemeenteraad het er mee eens is of niet. Lees verder

 • Werkbezoek Malkander

  14 december − In het kader van het project 'Cliënt in beeld' leggen raadsleden verschillende werkbezoeken af. Dit keer zijn we op bezoek geweest bij mantelzorg begeleider Malkander. Lees verder

 • Steeds meer mensen geven mantelzorg.

  25 november − Gisteren stonden we in de gemeenteraad stil bij Mantelzorg. Mantelzorg moeten we koesteren. Voor veel mensen is mantelzorg iets vanzelfsprekends, voor sommigen is het zwaar. Zwaar om naast je werk en je gezin vaak bij iemand langs te gaan of iemand vaak op bezoek te krijgen en te helpen of te zorgen en dingen te moeten regelen. Lees verder