• In geval van nood

  16 oktober − Hulpdiensten zoals de politie of ambulancedienst, of personeel van (thuis)zorginstellingen moeten regelmatig bij een noodsituatie zoeken naar belangrijke gegevens, zoals telefoonnummers van familie/vrienden of medicijngegevens. De VVD Ede wil daarom de ‘In geval van nood-kaart’ laten verspreiden onder al onze inwoners. De VVD Ede zal dit op 26 oktober in de vergadering van de gemeenteraad voorstellen met onderstaande motie. Lees verder

 • Regeerakkoord 2017-2021

  10 oktober − In Nederland gaan individuele vrijheden en een hecht collectief hand in hand. Hier kan iedereen de ambitie najagen om over de hoogste lat te springen, in de zekerheid dat er een vangnet is als dat nodig is. De zorgen die er ook zijn, delen we. Als het erop aankomt, lossen we in Nederland problemen samen op. Daarmee hebben we alles in huis om de grote vraagstukken van deze tijd aan te kunnen. We hebben vertrouwen in de toekomst. Lees verder

 • Roelf jager gemeente regisseur Ede

  04 oktober − Tijdens de Algemene ledenvergadering van de VVD Ede, werd Roelf Jager benoemt als gemeente regisseur. Roelf is ondernemer en maatschappelijk betrokken bij diverse thema’s zoals: onderwijs, jong en oud verbinden, ondernemend gedrag voor iedereen en een leefbaar centrum waar Cultuur, Horeca en Retail zorgen voor echte beleving voor alle bezoekers. Lees verder

 • VVD Ede: Duidelijkheid over vliegroutes

  © Geplande vliegroutes

  03 oktober − Gegeven is dat we vliegtuigen gebruiken in Nederland. Voor transport, voor vakanties, voor militaire doeleinden. Vliegtuigen moeten ergens landen en opstijgen. Voor de zomer werd bekend dat de vliegroutes voor stijgende vliegtuigen vanaf Lelystad voor een deel over onze gemeente lopen. Op 25 september vernamen we dat niet alleen deze routes, maar ook de routes voor dalend vliegverkeer vanuit Lelystad zijn gepland boven onze gemeente. Lees verder

 • Raadsvragen Kevin van Laar

  28 september − In mei 2017 stortte een parkeergarage in aanbouw in op Eindhoven Airport. Op 25 en 26 september is naar buiten gekomen dat dit te maken had met de betonconstructie die is gebruikt en dat bij meer gebouwen sprake kan zijn van dit veiligheidsrisico. De minister van BZK heeft de gemeenten meteen verzocht om te inventariseren bij welke gebouwen van deze betonconstructie gebruik is gemaakt. Lees verder

 • Oproep aan de inwoners van Ede

  © Vliegroute

  21 september − Als het aan de Rijksoverheid ligt, zullen de vliegtuigen die vanaf april 2019 opstijgen vanaf Lelystad Airport precies boven o.a. Ede op hooguit 2700m komen overvliegen. Dit zal, naast schade aan milieu, gezondheid, natuur en het toerisme op de Veluwe, veel geluidsoverlast veroorzaken. Wij hebben als gemeenteraad aandacht gevraagd aan ons college voor deze nieuwe ontwikkeling. De voltallige raad is van mening dat al het mogelijke moet worden gedaan om overlast voor Ede te voorkomen. Op 27 september vindt in De Reehorst een informatiebijeenkomst plaats, georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, verantwoordelijk voor de luchtvaart. Lees verder

 • VVD Ede fractie heeft nieuwe voorzitter

  05 september − De VVD Ede heeft een nieuwe fractievoorzitter. Evert van Milligen van de VVD Ede droeg vandaag de voorzittershamer over aan Hester Veltman. Lees verder

 • Heideweek 2017

  © Heideweek 2017

  17 augustus − Veel plezier bij de Heideweek! Lees verder

 • Bijdrage VVD Ede Perspectiefnota 2e termijn

  09 juli − Donderdag 6 juli 2017 mochten de politieke partijen voor de tweede keer reageren op de Perspectiefnota. Met behulp van dit document proberen de regerende partijen in Ede (het college) duidelijk te maken waar het geld aan uitgegeven is en waar nog geld naar toe moet gaan. Soms wordt er aangegeven op welke wijze het convenant, de afspraak om te regeren, uitgevoerd wordt. Het is politiek gezien erg belangrijk, op dit moment worden verschillende zaken voorgesteld om uit te voeren in de komende jaren. De VVD Ede probeert vanuit de oppositie kritisch en constructief mee te denken met het college. Lees verder

 • Overlast hondenpoep

  30 juni − Inwoners van Ede klagen over overlast door hondenpoep. Tijdens de PDE (Politieke Dag Ede) heeft Stef van der Klok, namens de VVD Ede, verzocht het hondenuitlaat beleid en de regels opnieuw te bezien. Dit vergt een aanpassing van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening). Het voorstel is unaniem aangenomen. Lees verder

 • Bijdrage Perspectiefnota 2018-2021

  22 juni − Donderdag 22 juni 2017 was het weer zover. De behandeling van de Perspectiefnota. Met behulp van dit document proberen de regerende partijen in Ede (het college) duidelijk te maken waar het geld aan uitgegeven is en waar nog geld naar toe moet gaan. Soms wordt er aangegeven op welke wijze het convenant, de afspraak om te regeren, uitgevoerd wordt. Het is politiek gezien erg belangrijk, op dit moment worden verschillende zaken voorgesteld om uit te voeren in de komende jaren. De VVD Ede probeert vanuit de oppositie kritisch en constructief mee te denken met het college. Lees verder

 • Woningaanpassing niet voor iedereen?

  21 juni − In april 2017 stelde VVD Ede vragen over de werkwijze voor de toekenning van WMO woningaanpassingen door onze gemeente. Raadslid Hester Veltman van de VVD Ede had namelijk uit een gesprek met een gezin begrepen dat de bejegening te wensen overliet en er onterecht onderscheid gemaakt werd tussen gezinnen met een huurwoning of met een koopwoning. Lees verder

 • Belasting inwoners naar beneden

  19 mei − Tijdens de Politieke Dag Ede van 11 mei 2017 heeft VVD Ede bepleit om de OZB-bijdrage voor onze inwoners te verlagen. Gemeente Ede staat er financieel gezond voor. Lees verder

 • Hester Veltman lijsttrekker VVD Ede

  17 mei − De leden van de VVD Ede hebben Hester Veltman benoemd tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Thimo Harmsen, voorzitter van het lokale VVD netwerk Vallei en Veluwe: ‘We zijn zeer gelukkig met Hester als lijsttrekker. Zij vertaalt het liberale geluid naar onze regio op een aangename, positieve en opbouwende manier en heeft zich de afgelopen periode uitstekend ingezet voor de gemeente Ede als raadslid in de fractie van VVD.’ Lees verder

 • Onbegrijpelijk voornemen college met Otterlose bos

  27 april − De VVD Ede is van mening dat de vrij toegankelijke natuur die Otterlo omringt van essentieel belang is voor de gehele toeristische sector in en om Otterlo en voor de inwoners van Otterlo. VVD Ede vindt dat de natuur grenzend aan het dorp altijd gegarandeerd openbaar toegankelijk moet blijven. Voor de VVD Ede is het onbegrijpelijk dat de gemeente Ede naast de 6 hectare, niet ook de 17 hectare direct koopt van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Dat is de enige echte garantie dat deze grond altijd openbaar toegankelijk blijft. Otterlo staat al rondom in de hekken Lees verder

 • Géén Outlet in Ede

  10 april − In de oordeelvormende vergadering van 6 april 2017 is gesproken in de raad over grootschalige detailhandel in Ede Stad. De VVD Ede kan instemmen met de nieuwe kaders voor perifere- en grootschalige detailhandel binnen de Regio FoodValley, zo betoogde Stef van der Klok, woordvoerder van de fractie. Verstandig is het ook om het beleid na twee jaar te evalueren, gezien de snelle veranderingen in het winkellandschap. Lees verder

 • Onafhankelijke afhandeling bezwaren

  07 april − In de raadsvergadering van 6 april 2017 stelde het college voor om ‘het ambtelijk horen’ te introduceren in Ede. Dat betekent dat als je als inwoner een bezwaar indient op een besluit van de gemeente, dit bezwaar behandeld en beoordeeld wordt door ambtenaren. Tot nu toe deed in veruit de meeste gevallen de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften dit. De VVD Ede is van mening dat inwoners altijd moeten kunnen vertrouwen op een onafhankelijke weging van hun bezwaar en diende daarom een amendement in om de onafhankelijke commissie als mogelijkheid voor inwoners expliciet open te houden. D66 en Burgerbelangen dienden dit amendement mede in. Het amendement heeft het nét niet gehaald, met 18 stemmen vóór en 19 stemmen tegen. Daarom heeft VVD Ede daarna niet ingestemd met het voorstel van het college Lees verder

 • Raadsvragen afvalinzameling nieuwbouwcomplexen

  01 april − Bij nieuwbouwcomplexen worden niet standaard extra (ondergrondse) containers geplaatst om afval te scheiden. Omdat je voor restafval moet betalen per keer dat je hier wat ingooit, vindt de VVD Ede dat inwoners onnodig op kosten worden gejaagd. Daarom hebben we hier raadsvragen over gesteld. Lees verder

 • Financiële tegenvaller niet melden? Niet. Normaal.

  24 maart − Vanavond stelde de gemeenteraad van Ede het plan voor de liquidatie van de Permar, de sociale werkvoorziening van (onder meer) gemeente Ede, vast. Wij vernamen als raadsleden half februari dat de liquidatiekosten ruim 2 miljoen euro hoger zijn dan begroot. Dit is een flinke tegenvaller voor de jaarrekening van 2016. Lees verder

 • College beticht van financieel wanbeleid

  10 maart − VVD Ede fractievoorzitter Evert van Milligen betichtte wethouder Harry van Huijstee in de Edese gemeenteraad van financieel wanbeleid tijdens de behandeling van de liquidatie van de Permar. De liquidatiekosten blijken twee miljoen euro hoger uit te vallen. Geen 2,2 miljoen euro, maar 4,2 miljoen euro. Lees verder