Nieuws

 • Stem op Sjoerd!

  21 mei − Ook in onze regio is Europa belangrijk! Ons fractielid Sjoerd Bakker staat op nummer 12 op de lijst van de VVD voor de komende Europese verkiezingen en is tevens de enige Gelderse kandidaat Lees verder

 • Met veel kunst- en vliegwerk heeft Ede een positief rekeningresultaat van €5,1 mln. behaald

  © Gemeente Ede

  10 mei − Afgelopen PDE (9 mei) heeft de Raad gedebatteerd over de programmarekening en haar grondexploitatie. Twee posten geven de meeste inkleuring: de uitkering stroppenpot sociaal domein (€ 3,3, miljoen) en het resultaat grondbedrijf (€ 4,9 miljoen). Dit zijn incidentele meevallers. De exploitatierekening sluit af met een negatief resultaat van €3,1 miljoen. Dit is een optelsom van voor- en nadelen op verschillende programma’s. Creatief is door het college in 2018 omgegaan met reservemutaties (vrijval) om tekorten terug te dringen. Lees verder

 • Tekort uitgifte kavels bedrijventerreinen dreigt in Ede

  09 april − VVD lokaal netwerk Vallei & Veluwe organiseerde op 13 maart bij BIT (datacenter) in Ede een politiek café over bedrijventerreinen in regio Foodvalley. De VVD ziet straks een groot knelpunt ontstaan voor het mkb. Met name ondernemers die nieuw willen bouwen op kavels tussen de 0,5-1,0 ha, in de milieucategorie onder de 3.2. Lees verder

 • ChristenUnie en VVD willen snel vervolg in proces ondergronds aanbrengen hoogspanningslijnen

  © Hoogspanningsnet.com

  06 april − Al jaren bestaat de wens vanuit omwonenden en de politiek om de hoogspanningslijnen die boven de kern van Ede lopen, ondergronds te brengen (verkabeling). In de afgelopen raadsperiodes hebben de ChristenUnie en VVD veelvuldig gepleit voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen boven de bebouwde kom in Ede. Lees verder

 • Ede zegt ‘ja’ tegen World Food Center Experience

  © WorldFoodCenter.net

  22 maart − In navolging van de provincie Gelderland heeft ook de gemeenteraad van Ede positief gestemd over een volgende stap. Lees verder

 • Tekorten in het sociaal domein - zes leidende principes

  © Gemeente Ede

  22 maart − Net als veel andere gemeenten geeft ook Ede meer geld uit aan taken in het sociaal domein dan dat er binnenkomt. Ede is van plan deze overschrijdingen terug te draaien en op te lossen. Het is inmiddels duidelijk dat daar meer voor nodig is dan bijsturen. Anders loopt Ede het risico dat de tekorten toch nog verder oplopen. Tijdens de raadsvergadering van 21 maart is hierover stevig gesproken. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor verslechtering positie Ede op ranglijst misdaadmeter

  07 maart − Op 2 maart is in diverse dagbladen de misdaadmeter 2018 gepubliceerd waarin een ranglijst wordt gepubliceerd van de (on)veiligheid in de gemeentes in Nederland. De positie van Ede is slechter geworden en de VVD heeft daarover vragen gesteld aan de burgemeester tijdens het vragenuurtje. Lees verder

 • Mark Rutte was op bezoek in Ede

  03 maart − Zaterdag 2 maart was Mark Rutte in het centrum van Ede. Hij deelde twee vaasjes uit aan Edese doeners, maakte veel praatjes en ging talloze malen met het publiek op de foto. Lees verder

 • Kom naar het politiek café over bedrijventerreinen

  © BIT

  28 februari − Werklocaties (bedrijventerreinen en kantoorlocaties) zijn in de regio Foodvalley een ‘hot item’. Is er wel voldoende ruimte voor nu en in de toekomst om bedrijven aan te trekken? Kunnen ondernemers voldoende groeien? Wat is het beleid van de lokale overheden? VVD lokaal netwerk Vallei & Veluwe, waaronder de gemeenten Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Wageningen vallen, nodigt u graag uit op woensdagavond 13 maart! Lees verder

 • Ruim baan voor private geldschieters bij financieren overheidstaken ook in Ede?

  © ABN AMRO

  08 februari − Een aantal gemeenten is gestart met projecten waarbij privaat geld vanuit bijvoorbeeld banken en vermogensfondsen wordt ingezet om problemen in het onderwijs, hulp aan vluchtelingen, schuldproblematiek of hardnekkige werkeloosheid wordt aangepakt. Dit heeft op diverse plaatsen al positieve resultaten laten zien en de VVD heeft daar raadsvragen over gesteld. Lees verder

 • Omarm de liefde

  Omarm de liefde

  07 januari − Omarm de liefde Lees verder

 • Gelukkig nieuw jaar!

  31 december − VVD Ede wenst iedereen een mooi en gezond 2019! Lees verder

 • Goede voorlichting en stevige aanpak bij drugsoverlast

  09 december − Op vrijdag 30 november werd er aan de Dr. Hartogsweg in Bennekom gedumpt drugsafval aangetroffen. Dit was het zesde dumpingsincident in de gemeente Ede dit jaar. De VVD wil meer aandacht voor voorlichting en stevige aanpak van drugsoverlast Lees verder

 • Tweede termijn begroting inclusief amendementen en moties

  16 november − Op donderdag 15 november vond de tweede termijn plaats van de begrotingsbehandeling inclusief alle amendementen en moties op de begroting. Lees hier meer over onze bijdrage en stemmingen. Lees verder

 • Stikker-plaquette voor Evert van Milligen

  12 november − Oud-VVD-wethouder en -fractievoorzitter Evert van Milligen heeft de D.U. Stikker-plaquette ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor de VVD. Lees verder

 • Algemene beschouwingen - inbreng VVD

  04 november − Op donderdag 1 november vond de eerste termijn plaats van de bespreking van de begroting voor de komende jaren. In dit bericht leest u onze bijdrage. Lees verder

 • Zorgen om veiligheid en overlast bij drugsdumpingen

  © @RonV Media

  11 oktober − De VVD in Ede maakt zich zorgen om de veiligheid en overlast voor onze inwoners bij drugsdumpingen en heeft naar aanleiding van de recente voorvallen in Nijmegen/Heumen een aantal raadsvragen gesteld. Lees verder

 • Bakkie doen in Bennekom

  29 september − Zaterdag 29 september stond het team van VVD Ede met koffie, thee en koekjes in het gezellige centrum van Bennekom om in gesprek te gaan met inwoners. Lees verder

 • Raadsvragen over vliegbewegingen boven onze gemeente

  © FlightRadar 24

  28 september − Donderdag 27 september stelde onze fractie raadsvragen aan het college over de vermeende toename van vliegbewegingen boven onze gemeente. Lees verder

 • Gasten van de Raad

  28 september − Afgelopen donderdag was onze fractie weer aan de beurt om een aantal gasten uit te nodigen voor de raadsvergadering. Een mooie traditie om mensen kennis te laten maken met het raadswerk! Lees verder