• VVD-motie aanscherping hondenbeleid aangenomen

  09 februari − Donderdag 8 februari is tijdens de raadsvergadering bovenstaande motie aangenomen. De fracties van CDA, CU, GemeenteBelangen, D66 en GroenLinks/PE dienden mee in. De motie is uitgewerkt door Stef van der Klok, raadslid van VVD Ede. Lees verder

 • Statiegeld op kauwgom...

  24 januari − Het klinkt absurd, statiegeld op kauwgom. Maar als we de argumenten van de ‘Statiegeldalliantie’ volgen, dan is het niet meer dan logisch dat ook statiegeld op chipsverpakkingen, de milkshakebeker, sigarettenpeuken en kauwgom komt. En dat we hiervoor een complete, kostbare infrastructuur inrichten als inleversysteem. In onze gemeente ligt op donderdag 25 januari 2018 een motie voor met het verzoek de Statiegeldalliantie te steunen in haar strijd om statiegeld in te voeren op blikjes en kleine plastic flesjes. Deze maatregel schiet niet alleen zijn doel voorbij, maar zorgt er ook voor dat het geld precies daar naartoe gaat, waar het niet gaat helpen. De oplossing zit elders. Lees verder

 • Bewoners willen uitleg

  18 januari − De VVD Ede merkt dat het college zich heeft ingespannen om vooraf en tijdens de reconstructie van straten in de Bloemenbuurt in Ede en in Bennekom-Oost voldoende aandacht te schenken aan communicatie met aanwonenden en betrokkenen. Deze communicatie betrof voornamelijk de werkzaamheden en de planning voorafgaand en tijdens de reconstructie. In Ede is de reconstructie volgens schema verlopen, in Bennekom was zoals bekend op sommige plekken sprake van veel vertraging. Lees verder

 • Extra parkeerdruk door plan Stakenberg

  13 januari − Inbreidingsplan Stakenberg (bij Parkweide) geeft nog meer parkeerdruk bij Het Nieuwe Landgoed. Realisatie sociale huurwoningen is voor college belangrijker dan overlast omwonenden… Lees verder

 • Financiering WFC niet rond; VVD Ede kritisch

  15 december − Gisteren is tijdens de oordeelvormende vergadering uitvoerig gesproken over de stand van zaken van het World Food Center (WFC), een te realiseren experience center voor Food. De investering bedraagt € 45 miljoen en kent een grote onrendabele top. De gemeente zelf en de Provincie zijn bereid om samen € 20 miljoen in te brengen. Er dient dus nog dekking gevonden te worden voor € 25 miljoen. Lees verder

 • VVD Ede en CDA stellen raadsvragen

  12 december − De VVD Ede eb het CDA hebben raadsvragen gesteld over de Wet taaleis. Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de ‘Wet Taaleis’. Bijstandsgerechtigden worden getoetst op hun taalniveau. Als hij/zij niet voldoet aan de taaleis en ook niet laat weten dat hij/zij bereid is daar iets aan te doen, dan kan de bijstandsuitkering verlaagd worden. Te beginnen met 20% in de eerste zes maanden, daarna 40% voor de volgende zes maanden en na 12 maanden kan de uitkering volledig gestopt worden. In de vier grootste steden ontvangen nog altijd duizenden werklozen een uitkering, zonder dat zij voldoende Nederlands spreken om kans te maken op een baan, zoals de wet eist. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma 2018-2012 gelanceerd!

  29 november − Vandaag is ons verkiezingsprogramma voor de komende periode gelanceerd met als titel: Kansen grijpen". Bekijk het nu via onze website! Lees verder

 • Nieuwe verkeersroute Otterlo

  27 november − We hebben vernomen dat de provincie aan de slag wil met het maken van een rotonde op de kruising van de Hoenderloseweg met de Apeldoornseweg (N304) in Otterlo. De meeste mensen in Otterlo zijn het erover eens dat het niet van deze tijd is dat grote touringcars door de Dorpsstraat van Otterlo rijden. Het is onveilig en zorgt voor opstoppingen. Tegelijkertijd kan het omleggen van de weg voor touringcars er ook toe leiden dat vele automobilisten voor de route via de (toekomstig te realiseren) rotonde kiezen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de ondernemers in het centrum. Lees verder

 • VVD Ede: Rijbewijs boete afgeschaft

  09 november − Donderdag 9 november sprak de gemeenteraad weer over de begroting van de gemeente. Deze avond vonden de laatste debatten plaats en werd een besluit genomen. VVD Ede maakte met succes werk van het verspreiden van de ‘In geval van nood kaart’ en van het afschaffen van de ‘rijbewijsboete’. De begroting kon uiteindelijk niet rekenen op de steun van de VVD. De keuzes die het college maakte voor haar financieel beleid zijn volgens de VVD niet de juiste. Lees verder

 • Kandidatenlijst VVD Ede compleet

  09 november − Op woensdagavond 8 november presenteerde de VVD Ede haar kandidatenlijst die nu, na de instemming van de ledenvergadering, definitief is geworden. Lijsttrekker Hester Veltman is enthousiast: ‘Dit is een prachtige lijst, vol talent en energie. Ik ben er trots op dat ik met dit team de verkiezingen tegemoet ga! Lees verder

 • Mark Harbers staatssecretaris van Immigratie

  28 oktober − Sinds donderdag 26 oktober is het kabinet-Rutte III een feit. Eén van de bewindspersonen verdient in Ede een beetje extra aandacht vinden wij. Lees verder

 • Motie Lelystad Airport

  28 oktober − Tijdens de raadsvergadering van 26 oktober 2017 heeft Hester Veltman namens de VVD Ede een motie ingediend. Een motie is een verzoek aan de burgemeester en wethouders ( B&W) om aandacht te geven aan bepaald onderwerp. Deze motie vraagt aan de B&W om een aantal zaken onder de aandacht van de minister te brengen. Lees verder

 • Geld uitgeven? Eerst een plan!

  26 oktober − Voorzitter, Allereerst: complimenten voor de nieuwe weergave die er op internet is van de begroting. Dit maakt het voor iedereen makkelijker. De inhoudelijke discussie over waar de gemeente in het komende jaar, in de komende jaren, haar geld aan gaat uitgeven hebben we vlak voor de zomer gehad. Voor de VVD-fractie was een zeer heikel punt de plotselinge gigantische verhoging van de uitgaven voor de gemeentelijke interne organisatie. Lees verder

 • In geval van nood

  16 oktober − Hulpdiensten zoals de politie of ambulancedienst, of personeel van (thuis)zorginstellingen moeten regelmatig bij een noodsituatie zoeken naar belangrijke gegevens, zoals telefoonnummers van familie/vrienden of medicijngegevens. De VVD Ede wil daarom de ‘In geval van nood-kaart’ laten verspreiden onder al onze inwoners. De VVD Ede zal dit op 26 oktober in de vergadering van de gemeenteraad voorstellen met onderstaande motie. Lees verder

 • Regeerakkoord 2017-2021

  10 oktober − In Nederland gaan individuele vrijheden en een hecht collectief hand in hand. Hier kan iedereen de ambitie najagen om over de hoogste lat te springen, in de zekerheid dat er een vangnet is als dat nodig is. De zorgen die er ook zijn, delen we. Als het erop aankomt, lossen we in Nederland problemen samen op. Daarmee hebben we alles in huis om de grote vraagstukken van deze tijd aan te kunnen. We hebben vertrouwen in de toekomst. Lees verder

 • Roelf jager gemeente regisseur Ede

  04 oktober − Tijdens de Algemene ledenvergadering van de VVD Ede, werd Roelf Jager benoemd als gemeente regisseur. Roelf is ondernemer en maatschappelijk betrokken bij diverse thema’s zoals: onderwijs, jong en oud verbinden, ondernemend gedrag voor iedereen en een leefbaar centrum waar Cultuur, Horeca en Retail zorgen voor echte beleving voor alle bezoekers. Lees verder

 • VVD Ede: Duidelijkheid over vliegroutes

  © Geplande vliegroutes

  03 oktober − Gegeven is dat we vliegtuigen gebruiken in Nederland. Voor transport, voor vakanties, voor militaire doeleinden. Vliegtuigen moeten ergens landen en opstijgen. Voor de zomer werd bekend dat de vliegroutes voor stijgende vliegtuigen vanaf Lelystad voor een deel over onze gemeente lopen. Op 25 september vernamen we dat niet alleen deze routes, maar ook de routes voor dalend vliegverkeer vanuit Lelystad zijn gepland boven onze gemeente. Lees verder

 • Raadsvragen Kevin van Laar

  28 september − In mei 2017 stortte een parkeergarage in aanbouw in op Eindhoven Airport. Op 25 en 26 september is naar buiten gekomen dat dit te maken had met de betonconstructie die is gebruikt en dat bij meer gebouwen sprake kan zijn van dit veiligheidsrisico. De minister van BZK heeft de gemeenten meteen verzocht om te inventariseren bij welke gebouwen van deze betonconstructie gebruik is gemaakt. Lees verder

 • Oproep aan de inwoners van Ede

  © Vliegroute

  21 september − Als het aan de Rijksoverheid ligt, zullen de vliegtuigen die vanaf april 2019 opstijgen vanaf Lelystad Airport precies boven o.a. Ede op hooguit 2700m komen overvliegen. Dit zal, naast schade aan milieu, gezondheid, natuur en het toerisme op de Veluwe, veel geluidsoverlast veroorzaken. Wij hebben als gemeenteraad aandacht gevraagd aan ons college voor deze nieuwe ontwikkeling. De voltallige raad is van mening dat al het mogelijke moet worden gedaan om overlast voor Ede te voorkomen. Op 27 september vindt in De Reehorst een informatiebijeenkomst plaats, georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, verantwoordelijk voor de luchtvaart. Lees verder

 • VVD Ede fractie heeft nieuwe voorzitter

  05 september − De VVD Ede heeft een nieuwe fractievoorzitter. Evert van Milligen van de VVD Ede droeg vandaag de voorzittershamer over aan Hester Veltman. Lees verder