De VVD Ede houdt koers

Het is gebruikelijk om aan het einde van het jaar even terug te kijken. Te reflecteren en de balans op de maken. En we kijken op zulke momenten meteen vooruit: wat staat ons te wachten in 2016?

Voor de Edese politiek was het een roerig jaar. Medio dit jaar kregen winkeliers in Ede de ruimte om zelf te bepalen of zij wel of niet open willen op zondag. Begin dit jaar vergaderde de gemeenteraad voor het eerst zonder ambtsgebed. Beide mijlpalen waren voor de VVD van groot belang. Wij startten de discussie over deze onderwerpen. Wij gunnen namelijk iedereen de ruimte om hierin eigen afwegingen te maken. 

Wij waren daarnaast als fractie scherp op de fouten die zijn gemaakt bij de sociale werkvoorziening (Permar). Wanbeleid en informatie achterhouden waren voor ons reden om hierover een stevige discussie te voeren. VVD Ede vindt dat iedere cent gemeenschapsgeld goed besteed moet zijn. Gemeenschapsgeld is vertrouwensgeld en u mag van ons verwachten dat wij ons hier hard voor maken. Dat geldt ook voor de verantwoordelijkheid die de gemeente sinds januari van dit jaar heeft voor de zorg. Wat ons betreft komt de zorg daar terecht waar het het hardst nodig is. En door slim te werken en nieuwe dingen te bedenken, zijn we ervan overtuigd dat we het als gemeente beter kunnen doen - ook met een krapper budget.

Het afgelopen jaar was ook het jaar dat de vluchtelingenstroom naar Nederland een landelijk probleem werd. De landelijke politiek probeert afspraken te maken met de andere landen in Europa. Ook probeert ons kabinet de opvang in de regio van de onveilige gebieden te verbeteren. Tegelijkertijd neemt Ede als gemeente haar verantwoordelijkheid. Ook Ede vangt vluchtelingen op. Wat het college in de voorbereidingen voor de komst van een asielzoekerscentrum vergat, is hierover het gesprek te voeren met haar inwoners. Het college verdiepte zich niet in de mogelijkheden die de lokale gemeenschap kan bieden. En het college betrok de gemeenteraad niet. VVD Ede pleitte juist voor dialoog en open communicatie. Gelukkig is het tij gekeerd: een nieuw proces wordt doorlopen. Hierin krijgen inwoners en raad een duidelijkere plek.

VVD Ede benadrukte in 2015 telkens: de overheid is er voor de burger en niet andersom. 

VVD Ede zal ook in 2016 koers houden. Onze fractie gaat voor een levendig Ede, waarin iedereen zich vrij voelt. En waar de gemeente ten dienste staat van haar inwoners. 

Wij wensen u een gelukkig nieuw jaar! 

Fractie VVD Ede: Evert van Milligen, Alexander Vos de Wael, Hester Veltman, Stef van der Klok, Kevin van Laar en Bert Beekman