Kiezen bestuur Regio Oost

Geachte leden, Op zaterdag 19 maart 2016 zal de eerste Algemene Ledenvergadering Regio Oost plaatsvinden en een nieuw bestuur worden gekozen. Lees hoe je meedoet!

Geachte leden,

Op zaterdag 19 maart 2016 zal de eerste Algemene Ledenvergadering Regio Oost plaatsvinden en een nieuw bestuur worden gekozen.

Hiervoor is een procedure vastgesteld met een kandidaatstellingscommissie bestaande uit leden van de oud KC-besturen van Gelderland en Overijssel, waarbij de bestuursleden die hebben aangegeven door te willen gaan in de nieuwe Regio Oost uiteraard geen deel uit maken van de kandidaatstellingscommissie.

Aanmelden voor een bestuursfunctie kan door een motivatiebrief met CV te mailen naar Jolanda van Veluw, coördinator Interim Bestuur Regio Oost, via voorzitter@vvdgelderland.nl.

Let op: Uiterste aanmeldingstermijn is 24 januari 2016!

Bijgevoegd de procedure, tijdslijnen en profielen voor de kandidaatstelling.

Voordracht aan de ALV van Regio Oost kan enerzijds door het Interim Bestuur (voorkeurskandidaten) en anderzijds door een besluit van een ALV van een afdeling of lokaal netwerk (tegenkandidaten). Uiteraard zijn kandidaten vrij zich rechtstreeks aan te melden bij Jolanda van Veluw, maar gelet op de procedure stelt het bestuur van afdeling Ede het op prijs om te vernemen wie zich wil aanmelden om (indien nodig) tijdig een extra ALV te kunnen uitroepen.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u altijd met het bestuur contact opnemen.

Alvast een hele fijne jaarwisseling gewenst!

Met vriendelijke groet,

Bart Omlo

Voorzitter afdeling Ede


Ps. Wij hopen u uiteraard op 10 januari om 10.00 uur te mogen ontmoeten in het Oude Politiebureau voor onze nieuwjaarsreceptie!