Nieuwjaarstoespraak Evert van Milligen

© Nieuwjaars bijeenkomst VVD Ede

2015 was voor politiek Ede, mede door de inbreng van de VVD, een turbulent jaar. 2016 zal verwacht ik niet anders worden. De VVD fractie, daar horen ook Bert Beekman en Kevin van Laar bij, heeft in 2015 voor en nog meer achter  de schermen keihard gewerkt, gelukkig vaak met succes. Gezien de teamspirit verwacht ik dat voor 2016 ook. Dat keiharde werken is geen hobby van ons maar het is nodig omdat wij vinden dat het  college nogal eens niet goed of niet snel genoeg acteert, daar reageren wij dan op.

Wij hebben daarbij steeds de belangen van de Edese burgers en bedrijven centraal staan, met als voorbeelden: het sociaal domein, de veiligheid,echte duurzaamheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

De VVD wil geen mooie woorden maar concrete aanpak en we spreken daarop wethouders persoonlijk, vaak ook achter de schermen, aan. Natuurlijk doen wij dat ook via amendementen en moties wanneer dat nodig is.

De VVD heeft in 2015 een belangrijke bijdrage geleverd aan voor Ede unieke besluiten.  De zondagopenstelling van de winkels in het centrum en de afschaffing van het ambtsgebed aan het begin van de raadsvergadering. Dat laatste brengt volgens de VVD tot uitdrukking dat de gemeente er is voor alle inwoners.

Burgerparticipatie stond centraal bij het nieuwe college. Vorig jaar sprak ik mijn twijfels uit over het succes van het -mede maken- project. Met veel tamtam werden de inwoners opgeroepen mee te denken over de bezuinigingen en kansen voor de gemeente. Dit project is volgens de VVD , ondanks de investeringen in geld en menskracht, echt mislukt. 

Gelukkig is dit college ondanks deze mislukking wel doorgegaan met de al eerder ingezette bezuinigingen.

Burgerparticipatie is ook volledig misgegaan bij de uitvoering van de raadsmotie om  de mogelijkheid van  vestiging van een AZC in Ede na te gaan. De VVD heeft  in een heel vroeg stadium eerst achter de schermen de burgemeester voorstellen voor voorlichting en burgerparticipatie gedaan. Ook in de raad hebben wij het college hierop nogmaals aangesproken. De burgemeester zei toen letterlijk: ik ken het standpunt van de VVD maar deel dat niet. Gelukkig is het, dankzij de constructieve opstelling van de inwoners uit Otterlo, goed afgelopen met het eerste plan rond het AZC dat nu door het college is ingetrokken. Het College pakt het nu ook echt anders aan, de burgers worden veel beter voorgelicht en worden betrokken. Het kan dus wel.

Voor de VVD blijft het onbegrijpelijk dat de coalitiepartijen die burgerparticipatie centraal hebben staan niet eerder de VVD voorstellen hebben gesteund. Waarschijnlijk komt dit doordat de coalitie wanneer het echt spannend wordt koste wat het kost de gelederen gesloten wil houden. Volgens ons geldt dat ook voor het Permar dossier. Jammer dat dit de gemeenschap dan wel miljoenen heeft gekost.

Nog erger is het dat de burgers dit soort opstelling niet snappen en het vertrouwen in de politiek steeds meer dreigen te verliezen. De VVD fractie is blij dat bij de regio food valley, de samenwerking  tussen de gemeenten Wageningen, Veenendaal, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Ede, veel bestuurlijke ballast  is verdwenen. Wij verwachten dat de foodvalley nu de focus is gericht op economie, onderwijs en werkgelegenheid en op ruimtelijke ordening, wonen en bereikbaarheid echt uit de startblokken komt.

De VVD is altijd een groot voorstander van de samenwerking op deze terreinen geweest, dat geeft onze regio - met de Wageningen Universiteit als kloppend hart- een  extra boost.  Maakt de regio aantrekkelijk om te wonen te werken en te recreĆ«ren .

Voor het World Food Centre  bij het station wordt  2016 ook het jaar van de waarheid. Wij hopen dat de initiatiefnemers en ontwikkelaars medio 2016 kunnen aantonen dat er genoeg private investeerders zijn die erin geloven en die  ook , structureel financieel willen participeren.

De gemeenteraad heeft een door de VVD ingediend amendement aangenomen dat de door de gemeente gereserveerde 5 miljoen alleen beschikbaar komt als die garantie er medio 2016 is.

Het wordt heel spannend en natuurlijk hopen wij dat het lukt omdat dit dan een project is dat goed voor de promotie van Ede als food stad en veel werkgelegenheid biedt.

Ik sluit af. De VVD is een oppositie partij die constructief kritisch oppositie voert. 

Dat willen we ook in 2016 blijven doen. We merken dat de inwoners dat waarderen en we rekenen erop dat dit  bij de verkiezingen in 2018 wordt verzilverd. Dat geeft de meeste kans in 2018 weer een coalitiepartij te worden en dat willen wij natuurlijk. 

Evert van Milligen, fractievoorzitter VVD Ede