AZC in Ede

De gemeente Ede wil haar deel in de opvang van vluchtelingen op een goede manier oppakken. Zoals in de krant staat wordt er op dit moment met behulp van een ‘shortlist’ gezocht naar mogelijke plekken voor een Asiel Zoekers Centrum (AZC). Deze plekken zijn doorgegeven aan het COA* en momenteel doet het COA onderzoek naar de haalbaarheid voor één of meerdere AZC’s in Ede. Eind februari krijgen we te horen van COA welke plaatsen geschikt zijn. De zes mogelijke locaties zijn het hoofdkantoor van Permar, Garage van der Kolk, Klinkenberg en Braamhorst in Ede stad, De Goudsberg in Lunteren en De Lindehof in Otterlo.

De VVD Ede vindt dat tot nu toe communicatie over dit proces te wensen over laat. Meerdere keren hebben wij de burgemeester en de wethouders gevraagd om open en duidelijk te zijn over de voortgang in het proces. Daarnaast heeft de VVD Ede een aantal mogelijke ‘pijnpunten’ benoemd van de inwoners van Ede. Kijk op onze website: bit.ly/1Zc8CER  


Bij de raadsvergadering van donderdag 14 januari 2016 heeft de VVD Ede een verzoek gedaan om de pijnpunten mee te nemen in het proces. Tegelijkertijd hebben we gevraagd geld te reserveren (€ 500.000,--) om mogelijke pijnpunten op te lossen. De meerderheid van de raadsleden ondersteunde wél de aandacht voor de mogelijke pijnpunten maar wilde daar geen bedrag aan vastmaken. Gebruik makende van de mogelijkheid hebben we het bedrag van ons voorstel afgehaald en heeft de raad ingestemd met onze aanvulling. Er komt aandacht voor de ‘pijnpunten’!

Een belangrijk punt, voor de VVD Ede, is de communicatie van de gemeente naar de inwoners. De VVD Ede wil het bekend maken van de shortlist koppelen aan een goed communicatieplan. Burgemeester en wethouders zien daar de noodzaak niet van in. Nu is de shortlist bekend en gaat het mis met de communicatie van en naar de inwoners. Goede, doordachte communicatie is de sleutel tot de oplossing van de gerezen weerstand. 

De VVD Ede wil dat de burgemeester en de wethouders in overleg gaan met de inwoners. Uiteindelijk ligt daar de sleutel om begrip te krijgen voor elkaars meningen. Samen werken aan oplossingen!

(*) COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Alexander Vos de Wael en Hester Veltman