Reactie op invulling fundamentele waarden bij opvang vluchtelingen

Het artikel in De Gelderlander en de twitter berichten over de invulling fundamentele waarden opvang vluchtelingen vragen om een reactie. Allereerst vragen wij jullie om het stuk te lezen waaraan gerefereerd wordt, zodat jullie ook van de context en de nuances kennis kunnen nemen. http://bit.ly/1UsSTLb

 

De vluchteling die in Nederland vraagt om asiel doet dat wel overwogen. Als Nederlanders geven wij de vluchteling bij aankomst een onderkomen in noodopvang of azc. Iedere niet-westerse vluchteling die naar ons land vlucht weet dat onze leef- en eetgewoonten, ons klimaat, onze fundamentele waarden verschillen met wat zij gewend zijn in het land waarvan hij of zij vandaan komt. Veel vluchtelingen voelen zich hier goed bij, voelen zich juist bevrijd en ontdaan van het juk waaronder zij leefden in hun moederland. Maar er zijn ook vluchtelingen die zich hier nog níet mee verbonden voelen. Uit respect voor onze samenleving en voor zijn of haar eigen toekomst zal die vluchteling zich moeten aanpassen en zich op zijn minst gevoelsmatig moeten verbinden met de fundamentele waarden van onze samenleving. Wanneer een vluchteling dat niet wil dan is de consequentie om verder te trekken naar een land waar hij zich wél thuis voelt.

 

Met de notitie hebben we een poging gedaan om invulling te geven aan het amendement. We geven voorbeelden en doen suggesties die ons lijken te passen bij de inspanningen die nodig zijn om bovenstaande te realiseren. We vinden het jammer dat het er nu op lijkt dat bij ons in de raad blijkbaar de inhoudelijke discussie niet gevoerd kan worden, omdat onze bijdrage weggezet wordt als “stigmatiseren” of “goed idee om de VVD-ers te verplichten naar de moskee te gaan”. Overigens doen wij dat laatste met liefde, want ook wij vinden het belangrijk om kennis te maken met andere culturen.

 

Het assimilatie proces voor de vluchteling vergemakkelijkt door hem / haar kennis te laten maken met de vele verschillende culturele en politieke stromingen. Hierdoor kan de vluchteling zich makkelijker gevoelsmatig verbinden met onze fundamentele waarden zeker wanneer wij daarover met hem regelmatig in discussie gaan. Waar wij als Nederlanders met onze normen en waarden nu staan heeft een lange historie. Van de vluchteling mag je niet verwachten dat één cursus of één gesprek voldoende is om onze normen en waarden te verinnerlijken. Dat kost tijd. Mogelijk meerdere jaren om echt te integreren in onze samenleving. Dat is de reden dat de VVD Ede pleit om daar juist heel veel tijd en energie in te steken. Het rendement op die investering vertaalt zich in het met respect voor elkaar samenleven in dorp of wijk.