Levendig centrum sterft zwanendood

Parkeerbeleid staat ten dienste van inwoners in onze gemeente, althans zo zou het moeten zijn. Oorspronkelijk doelstelling was de parkeerdruk te reguleren in het centrum, o.a. om lang parkeren tegen te gaan. De laatste jaren is het parkeerbeleid verworden tot een belangrijke inkomstenbron van de Gemeente. Maar liefst € 1,8 miljoen wordt jaarlijks opgehaald aan parkeergelden, waarvan ruim de helft afkomstig van de 3 parkeerpleinen in ons centrum. Slechts 50% van de totale parkeergelden wordt door de gemeente besteed aan directe kosten van parkeervoorzieningen in Ede. De inzet van de overige (indirecte) kosten is weinig transparant.

© Torenstraat Ede Centrum

VVD Ede is voor vasthouden huidige parkeersysteem  in het centrum van Ede 

Tijdens de oordeelvormende vergadering op 28 januari heeft Stef van der Klok, namens de fractie van de VVD Ede, zijn bedenkingen uitgesproken over een nieuwe manier van parkeren in het centrum van Ede. De maatregel is ingegeven vanuit een financiële drijfveer van de gemeente (voorkoming afdracht BTW door de gemeente van ca. € 20.000 per maand). De gemeente wil het zogenaamde “kenteken” parkeren invoeren op de bovengrondse parkeerpleinen en dat betekent vooraf betaald parkeren. De slagbomen zullen straks verdwijnen met de mogelijkheid van achteraf betaald parkeren. Met de nieuwe automaten is het straks niet meer mogelijk contant te betalen. Parkeerders die na 22.00 uur ‘s avonds de parkeerpleinen verlaten moeten nu real time gaan betalen tot 22.00 uur. Als alternatief voor het achteraf betaald parkeren wordt het “bel”parkeren geïntroduceerd met een smartphone. Veel grote steden in Nederland hebben dit al.

Er wordt volkomen voorbij gegaan door de gemeente aan de negatieve effecten voor bezoekers van het centrum en de belangen van horeca en Retail. Niet iedereen heeft een smartphone en bezoekers worden straks opgejaagd te gaan winkelen binnen de betaalde parkeertijd. Dit zal leiden tot omzetderving voor de ondernemers. Als het gezellig is blijven mensen immers niet meer hangen in het centrum. Bijzonder is dat de gemeente eerst de maatregel wil doorvoeren en daarna een parkeeronderzoek wil houden met belanghebbenden. Ook dat de gemeente momenteel bezig is een nieuwe Retailvisie te ontwikkelen, waar het parkeerbeleid een belangrijk onderdeel van uit maakt. Consumenten ervaren betaald parkeren als een belangrijke  “dissatisfier”. Zij zijn steeds meer mobiel en zoeken steeds meer winkelgebieden op met gratis parkeren.

(..) “Het centrum in Ede heeft het zwaar. De leegstand van winkels veroorzaakt minder trekkracht naar een levendig centrum. Afname van de gemiddelde parkeertijd (door vooruit te laten betalen) zorgt voor minder omzet. Als de gemeente zo doorgaat sterft onze binnenstad een langzame dood”, aldus betoogde raadslid Stef van der Klok

VVD Ede wil dat het huidige parkeerbeleid op de helling gaat bij de gemeente. Het moet een afgeleide worden van de nieuwe Retailvisie. Bezoekers met de auto als melkkoe gebruiken is voorbij. Het is nu teveel een cashcow. De gemeente zal o.a. nadrukkelijker moeten nadenken over lagere tarieven, gedifferentieerde tarieven of op sommige momenten zelfs geen tarieven (gratis parkeren), wil zij een levendig centrum behouden.

Stef van der Klok,

Raadslid voor de VVD Ede