VVD Regio Oost draagt nieuw bestuur voor.

Twee kandidaten uit Ede!

Geachte leden,

Op de eerste ALV van de nieuw opgerichte VVD Regio Oost op zaterdag 19 maart wil het interim bestuur een nieuw bestuur voordragen. Wij zijn verheugd dat een tweetal (!) kandidaten uit Ede zich hebben aangemeld en worden voorgedragen, te weten onze huidige afdelingsvoorzitter Bart Omlo en de huidige secretaris van KC Gelderland Frans van Duikeren.

De volgende kandidaten worden voorgedragen voor de vorming van het eerste bestuur van de Regio:

Voorzitter: Peter Snijders (Overijssel)
Vice-voorzitter: Bart Omlo (Gelderland)
Secretaris: Frans van Duikeren (Gelderland)
Penningmeester: Jan-Martin van Rees (Overijssel)
Talentmanagement en opleidingen: Tineke van Elst (Gelderland)
PR en Campagne: Monique Zuidwijk (Gelderland)
Algemeen bestuurslid: Nico Middelbos (Overijssel)

Alhoewel wij blij zijn met de voordracht van onze twee Edese leden is het nog steeds formeel mogelijk om zich tegenkandidaat te stellen. Dit kan alleen indien de ALV van een afdeling een tegenkandidaat voor een van de bovenstaande functies wil voorstellen conform eerder gedeelde procedure.

Indien iemand vanuit Ede zich tegenkandidaat wil stellen, kan hij/zij zich melden bij de afdelingssecretaris Gerlof Kooij. Gelet op het feit dat de tegenkandidaat uiterlijk 5 maart moet worden ingediend en de afdeling uiterlijk 14 dagen van tevoren moet worden aangekondigd, kunnen eventuele tegenkandidaten uit Ede zich uiterlijk 16 februari aanmelden. Daarna is het gelet op de tijdlijnen niet meer mogelijk.

Wanneer de ALV van VVD Regio Oost op 19 maart besluit Bart Omlo te benoemen als vice-voorzitter van de regio, zal hij zich terugtrekken als voorzitter van de afdeling Ede en formeel bij de eerst komende ALV van de afdeling aftreden.

Op dit moment bespreken de afdelingen Ede, Wageningen, Barneveld en Scherpenzeel een mogelijke samenwerking in een nieuw Lokaal Netwerk.  Wij houden u op de hoogte!

Indien er nog vragen en/of opmerkingen zijn, dan vernemen wij het graag!

Gerlof Kooij

Secretaris VVD afdeling Ede