Parkeren melkkoe voor de gemeente

Op dit moment betalen bezoekers achteraf een vergoeding voor het parkeren met de auto. Voor de bezoekers van het centrum van Ede is dit een eerlijk systeem, je hoeft immers alleen de tijd te betalen die je parkeert. Een meerderheid van de raad besloot tijdens de behandeling van de programmabegroting 2016-2019 dat het parkeren € 500.000,-- meer moest opleveren. De VVD was daar op tegen, omdat het parkeerbedrijf geen melkkoe is voor extra inkomsten. De wethouder ging er mee aan de slag en wil op de bovengrondse parkeerterreinen Bunschoterplein, Kuiperplein en Van Dijkeplein de slagbomen weghalen. Daarvoor in de plaats komen betaalautomaten waar de bezoeker vooruit moet betalen.

De wethouder wil bovendien bij vooruit betalen het kenteken van de bezoeker weten. Daardoor wordt het voor de gemeente (Afd. Toezicht) gemakkelijk om te controleren of je als consument voldoende tijd hebt gekocht. Maar betekent wel dat, wanneer je maar even niet op tijd bent, de kans veel groter wordt op een parkeerbon. De consument wordt daar niet vrolijk van en het centrum van Ede daardoor zeker niet levendig. 

Retailers en horeca  zagen hun omzetten teruglopen de laatste jaren en de brutomarge - vanwege  concurrentie door online winkelen - afnemen. Veel Retailers overleefden het niet en sloten hun winkeldeuren voor altijd. De Retailers die het proberen uit te zingen betalen zich scheel aan huur. Eigenaren van winkelpanden (beleggers) investeerden in de ‘dure’ tijd en hebben moeite de huren te verlagen en verlies te nemen. In feite staan hun panden gelijk bij veel eigen woningbezitters ‘onder water’.

En wat doet de gemeente sinds het begin van de economische crisis? De parkeerinkomsten buitensporig verhogen, zogenaamd omdat deze kostendekkend moeten zijn. De gemeente is sinds 2007 alle mogelijke kosten gaan toereken aan het parkeerbedrijf.  Alleen rente + afschrijving en onderhoudskosten vertonen een normaal verloop. De gemeente dwingt door te dreigen met een leegstandsverordening eigenaren van winkelpanden de huren te verlagen. Maar de gemeente zelf ziet het parkeerbedrijf als melkkoe. De gemeente maakt het voor de consument niet aantrekkelijk om in het centrum te parkeren, maar ook niet voor Retail en horeca om te ondernemen, integendeel.

Wat de ene wethouder opbouwt met een levendig centrum breekt de andere wethouder af met eenzijdige maatregelen voor parkeren. Burgemeester en wethouders hebben geen benul welk drama zich momenteel afspeelt in het centrum van Ede. Bovendien is het bestuurlijk volstrekt onlogisch het parkeersysteem in onze binnenstad te wijzigen vooruitlopend op het aangekondigde parkeeronderzoek door de gemeente en de Retailvisie 2025 die in ontwikkeling is. Het is de verkeerde volgorde en de VVD is hierop tegen.

In onderstaande grafiek (bron: parkeerbedrijf gemeente) staan de kosten en opbrengsten van het parkeren voor de jaren 2007 tot en met 2014.


De gemeente haalt de laatste jaren gemiddeld € 1,8 miljoen per jaar op aan parkeerinkomsten. Ruim 50% is afkomstig van parkeergelden van de bovengrondse parkeerpleinen.

Sterkste stijgers in de kosten zijn controle (toezicht) van € 275.000 naar € 615.000, overhead van € 178.000 naar € 392.000 en overige kosten van € 352.000 naar € 403.000, terwijl er niet meer parkeerplaatsen zijn bijgekomen. VVD is voorstander deze kostensoorten te analyseren en te herzien of misschien wel af te schaffen.

Stef van der Klok, raadslid VVD Ede


http://bit.ly/1PFWTXt Raad akkoord met vooraf betalen bij parkeren Ede Stad - 12 februari 2016


http://bit.ly/1Q5SzxO Parkeren gemeentelijke melkkoe - Ede Stad 9 februari 2016