Input inwoners symboolbeleid?

Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst over de ontwikkeling van de sportvelden in Otterlo, stuurde ik bijgaand bericht naar de twee betrokken wethouders. VVD Ede vindt het belangrijk dat het college duidelijk maakt wat zij met de input van inwoners doet.

Geachte wethouders Weijland en Vreugdenhil,

Afgelopen woensdag was ik aanwezig bij de inloopavond voor bewoners over de ontwikkeling van de terreinen waar zich nu nog sportvelden bevinden in Otterlo (Onderlangs en Weversteeg). Die avond zijn ideeën en suggesties opgehaald bij de inwoners. Het was een druk bezochte avond en veel mensen deden actief mee. 

In de afgelopen periode is in verschillende participatietrajecten geconstateerd (zie rapport 'Burgers betrekken in Ede, papier versus praktijk' van de Rekenkamercommissie) dat inwoners weliswaar input mochten leveren, maar dat daarna vooral onduidelijkheid is over wat er met hun input is gedaan. De participanten gaven aan 'het gevoel te hebben dat de gemeentelijke organisatie participatie vooral als symboolbeleid heeft ingezet'. De participanten voelen zich dus niet serieus genomen. 

De inwoners die woensdag in Otterlo bij de inloopavond aanwezig waren, hebben verzocht om in het voorjaar opnieuw, nog voordat een eerste voorstel naar de gemeenteraad gaat, een informatieavond te hebben waarin wordt uitgelegd wat met hun input is of wordt gedaan. Dat lijkt mij ook een goede zaak. Nu stond nog in de planning dat de gemeente pas weer bij de inwoners op de lijn zou komen nádat de raad over de volgende stappen heeft besloten. Als de gemeente inwoners wil betrekken en ze serieus wil nemen, moet de gemeente ze ook écht betrekken. 

De aanwezige ambtenaar zou deze wens ook bespreken met de verantwoordelijk wethouder. Maar van mijn zijde dus ook het dringende verzoek om de procedure aan te passen. 

Hester Veltman