Burgerparticipatie: Gewoon doen!

Donderdag 3 maart 2016 heeft Evert van Milligen een bijdrage geleverd aan de Politieke Dag Ede. Tijdens de oordeelvormende vergadering stond het rapport van de Rekenkamercommissie ter discussie. In dit rapport wordt weergegeven op welke wijze Burgerparticipatie plaatsvindt in de gemeente Ede.

Bijdrage Evert van Milligen vergadering 3 maart 2016

Burgerparticipatie

Voorzitter, het rapport van de Rekenkamercommissie is duidelijk.

Ede brengt van burgerparticipatie heel weinig terecht. En dat terwijl dit van het college een speerpunt van beleid is. De inwoners voelen zich niet serieus genomen. Als er al iets wordt gevraagd is niet duidelijk wat de kaders zijn en waarover de inwoners mogen meepraten. Wat er met de bijdrage van de inwoners wordt gedaan wordt aan de inwoners ook niet duidelijk gemaakt. Er wordt onvoldoende teruggekoppeld.

Burgerparticipatie is in Ede nog te veel symboolpolitiek. Het voorstel om nu een creatieve denktankt benoemen is volgens ons bureaucratisch.

Het is duidelijk:

- Inwoners moeten goed gestructureerd, inbreng kunnen leveren op belangrijke thema’s

- Inwoners moeten snel te horen krijgen wat er met deze inbreng wel of niet is gedaan en waarom

- De raad van de gemeente Ede moet hierover worden geïnformeerd.

Het voorstel van de VVD Ede is dat het college daar consequent mee begint, dan is de creatieve denktank niet nodig.

Evert van Milligen, VVD Ede fractievoorzitter.