Vragen over toezegging oud wethouder Spiegelenberg

Hardnekkig doet het verhaal de ronde dat oud wethouder Spiegelenberg in zijn functie als wethouder een toezegging heeft gedaan aan de bewoners rond de Goudsberg in Lunteren dat na sluiting van het AZC er geen nieuw AZC meer zou komen. ‘Deze toezegging ligt niet vast in de gemeentelijke archieven,’ is keer op keer de reactie vanuit ambtelijke zijde en daarmee is het geen ‘harde’ toezegging waaraan het huidig college zich gebonden voelt.

De bewoners rond/uit Lunteren winden zich op over deze gemeentelijke reactie. Zij vragen zich af of zij verantwoordelijk gehouden kunnen worden dat een toezegging van een (oud) wethouder in functie wordt vastgelegd in een collegebesluit. Door deze ambtelijke opstelling daalt het vertrouwen van de Lunteranen in de Edese politiek nog verder beneden nul. 

De VVD vindt dat in de komende weken helder moet worden of wethouder Spiegelenberg deze toezegging heeft gedaan. Vervolgens welke bestuurlijke consequenties daaraan verbonden moeten worden. Mogelijk moet het college om iedere schijn van belangentegenstelling te vermijden oud wethouder Spiegelenberg onder ede horen.

Niet is uit te sluiten dat over deze zaak een WOB verzoek is of wordt ingediend. Voorkomen moet worden dat de gemeente een ingenomen standpunt moet bijstellen als gevolg van informatie die middels een WOB verzoek op tafel komt.

Vragen

  • Ligt de toezegging van oud wethouder Spiegelenberg vast in een collegebesluit?
  • Is het college bereid wethouder Spiegelenberg onder ede te laten horen over deze kwestie?
  • Is het mogelijk dat het college navraag doet bij de lokale media, o.a. Ede Stad, wat over de toezegging van wethouder Spiegelenberg is gepubliceerd?
  • Is er over deze kwestie een WOB verzoek gedaan bij de gemeente? 


Alexander Vos de Wael


Ede Stad -> VVD: 'Oud-wethouder mogelijk onder ede horen'  -> http://bit.ly/1LWkWxD 

Ede Stad -> Oude toezegging azc Goudsberg niet geldig -> http://bit.ly/1Tkeatu