Wel besluit AZC Goudsberg (update)

Ede Stad van 1 oktober 1997 bericht als volgt : ‘Omwonenden van De Eekhoorn zijn boos op de gemeente. Volgens hen zou de gemeente Ede bij de sluiting van het Asielzoekerscentrum op de Goudsberg, nu twee jaar gelden, gezegd hebben dat er nooit meer asielzoekers in Lunteren zouden komen. “Die geluiden zijn niet juist” staat te lezen in een officieel persbericht van de gemeente. “Het enige dat het college toegezegd heeft, is dat er op de Goudsberg na vijf jaar geen asielzoekers meer gehuisvest zouden worden. ”Het college zal omwonenden en de Dorpsraad Lunteren op de hoogte houden van alle ontwikkeling.’

De basis voor ieder officieel persbericht is een collegebesluit. Met dit bericht in Ede Stad lijkt het er dus op dat er een besluit genomen is over het niet huisvesten van asielzoekers op de Goudsberg na sluiting van deze AZC locatie.  Buiten oud wethouder Rob Spiegelberg moeten er meer oud bestuurders van de gemeente Ede zijn die zich dit collegebesluit moeten kunnen herinneren.  

De VVD vindt dat de bewoners recht hebben op de juiste informatie over de ontwikkelingen rond de Goudsberg in de jaren ’90. Een betrouwbare overheid kenmerkt zich doordat zij zich laat leiden door feiten en niet door de waan van de dag. Dat is niet transparant en doet afbreuk aan het vertrouwen van de inwoners in de politiek. De inwoners hebben recht op de juiste informatie, hoe vervelend dat op enig moment ook kan zijn voor het te voeren beleid door het college.

Voor de VVD staat de feitelijke informatie over de Goudsberg los van hoe lang een collegebesluit zijn geldigheid blijft behouden. Echter dat is een discussie die hier lost van staat. Wil het college toch terugkomen op dit genomen besluit dan past daar een haarscherpe argumentatie bij. 

Vragen

  • Kan het college, gezien het geciteerde persbericht, bevestigen dat er een collegebesluit is genomen over het niet meer huisvesten van asielzoekers op de Goudsberg na sluiting van deze AZC locatie? 
  • Wil het college het bewuste collegebesluit opdiepen uit het archief?
  • Mocht het archief over de jaren ’90 door de gemeente vernietigd zijn, deelt dan het college de mening van de VVD dat bijgevoegd krantenartikel voldoende basis is om ervan uit te gaan dat het college een dergelijk besluit heeft genomen? 


Hester Veltman & Alexander Vos de Wael

  1. Ede Stad ->  College: 'Nooit besloten dat er geen AZC meer op De Goudsberg mag komen' - 16 maart 2016 http://bit.ly/1Pc5mxY 
  2. Gelderlander -> Ede wil oud-wethouder Rob Spiegelenberg niet onder ede horen - 16 maart 2016  http://bit.ly/1LqNV22 
  3. Ede Stad -> Wel degelijk besluit over azc op Goudsberg -> http://bit.ly/24OnedM