Inspraak een schertsvertoning

De afgelopen maanden heeft onze gemeente hard gewerkt om tot een locatiekeuze te komen voor asielzoekerscentra. Hiervoor is een projectorganisatie ingericht en er zijn inspraakmomenten geweest voor de inwoners. Telkens is duidelijk gemaakt dat het college uiteindelijk een voorstel zal doen waar de gemeenteraad op 14 april 2016 een definitief besluit over neemt. Vlak voor deze definitieve besluitvorming vindt eerst nog een inspraakavond plaats op 6 april. Tientallen inwoners krijgen dan gelegenheid om hun mening te geven over het voorstel van het college. Daarmee voeden de inwoners de gemeenteraad zodat zij zo goed mogelijk een besluit kan nemen. Maar nu blijkt: niets is minder waar.

Vorige week heeft het college van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente niet een voorstel maar een besluit naar buiten gebracht. Op 14 april mag de gemeenteraad kennis nemen van dit besluit. Eventueel mag de raad nog wensen of bedenkingen uiten. Het college bepaalt zelf of zij iets met die wensen of bedenkingen doet.

De VVD is van mening dat met deze gang van zaken de inspraakavond een schertsvertoning wordt. Het college houdt de inwoners voor dat zij door in te spreken de gemeenteraad helpt om het juiste besluit te nemen. Letterlijk staat op de website van de gemeente over deze inspraakavond: ‘De keuze die de raad nog moet maken, gaat over het locatievoorstel. Dus op welke locaties vluchtelingen worden opgevangen, en hoeveel vluchtelingen er per locatie komen. In het voorstel staan ook een aantal extra maatregelen, die tegemoetkomen aan zorgen en bezwaren van inwoners. Na de inspraakbijeenkomst neemt de gemeenteraad op 14 april een besluit.’ Maar de raad kan helemaal geen keuze meer maken, de raad neemt geen besluit! Dat heeft het college al gedaan.

Onderstaande vragen hebben wij ingediend bij het college, met het verzoek hier spoedig op te antwoorden.


Vragen

  • Deelt het college de mening van de VVD dat zowel de burgemeester alsook de projectleider  keer op keer hebben verklaard dat de raad het definitieve besluit zou nemen?
  • Wat betekent dit precies voor de inspraak van de inwoners op 6 april en de schriftelijke bijdrage van de belangengroepen en inwoners die ook de laatste dagen nog aan de gemeente is toegestuurd? 
  • Hoe legt het college uit dat zij de inwoners  en de door de inwoners gekozen volksvertegenwoordigers serieus neemt?
  • Waarom zet het college de raad buiten spel terwijl de burgemeester en de projectleider aan de leden van de raad  en aan de inwoners harde toezeggingen hebben gedaan dat de raad beslist?

·       De VVD verzoekt het college om ruim voor 6 april deze en andere opstaande VVD raadsvragen te beantwoorden zodat de inwoners op 6 april weten hoe de vork in de steel steekt.