De Goudsberg, een schitterend recreatiepark

Op 21 maart jl. is het rapport van onderzoeksbureau Arcadis gepresenteerd. In dit onderzoeksrapport staan de verschillende, mogelijke, vestigingsplekken voor een AZC in de gemeente Ede.

© 48 stacaravans

Op pagina 24 van het Arcadis rapport staan helder de drie percelen waaruit het bungalowpark De Goudsberg  te Lunteren bestaat, beschreven. Percelen 2 en 3 vormen één terrein met een eigen omheining en toegang. Het is een schitterend vakantiepark. Het oogt zeer schoon en de infrastructuur ziet er samenhangend en goed onderhouden uit. De rondweg op het terrein maakt van het park één vakantiepark ter grootte van ruim 30 hectare. Dit is eveneens goed te zien op de luchtfoto van het terrein op pagina 25. Arcadis beperkt zich in zijn studie tot perceel 3. Op de situatieschets (pagina 56) is helaas alleen perceel 3 goed in beeld gebracht en niet het hele bungalow park (percelen 2 en 3).

Het perceel waarop de 48 stacaravans staan grenst direct aan de percelen van de recreatiewoningen. Het is als het ware een enclave in het bungalowpark. ‘Een goede en aantrekkelijke visuele afscheiding kan dienen als “bufferzone” tussen de verschillende terreinen,’ aldus Arcadis. Gezien het gegeven dat de verschillende percelen direct aan elkaar grenzen roept de term ‘bufferzone’ (vermoedelijk hek met draad met een hoogte van ?) vraagtekens op.

De gele gestippelde lijn op de tekening van pagina 56 laat zien dat de rondweg op twee plaatsen wordt afgesloten door de ‘bufferzone’. Daarmee is de rondweg geen rondweg meer. Dit zal van invloed zijn op de toegankelijkheid, de veiligheid en de verkeersveiligheid op het park. De samenhang in de infrastructuur wordt ernstig onderbroken.

De circa 150 eigenaren van de recreatiewoningen komen aan een doodlopende straat te zitten met aan beide zijde recreatiewoningen. Door het op een niet logische wijze splitsen van het terrein zullen de 150 recreatiewoningen sterk in waarde dalen en mogelijk onverkoopbaar worden. Daarmee gaan de 150 eigenaren een zware tol betalen voor de huisvesting van vluchtelingen. Voor de 150 eigenaren kan het totale verlies oplopen tot boven de € 10 mln.  Er zijn eigenaren die lang gespaard hebben om het huisje te kunnen kopen, eigenaren die de investering in hun vakantiewoning deden als een appeltje voor de dorst of eigenaren die met de penningen van de verhuur hun vakantiewoning onderhouden.

Ook al weet iedereen dat je risico’s neemt bij de koop van een dergelijke vakantiewoning, de beslissingen van Burgemeester en Wethouders van Ede maken het de eigenaren van deze vakantiewoningen wat de VVD betreft wel erg moeilijk.

B&W en Arcadis reppen beiden niet over bovenstaande problematiek. In de meeste situaties ontkent men de waardedaling van woningen als gevolg van een AZC-vestiging. Dat wil niet zeggen dat dit ook voor Camping De Goudsberg opgaat. De situatie van De Goudsberg is heel specifiek en met geen enkel andere AZC-locatie in Nederland vergelijkbaar.

 

 

Vraag

Is het college bereid om met de eigenaren van de recreatiewoningen nog deze week in overleg te treden om voor alle partijen tot een acceptabele oplossing te komen voor het huisvesten van maximaal 200 vluchtelingen in de komende 5 jaar?


Ede Stad ->  'Recreatiewoningen Lunteren miljoenen minder waard door komst AZC' -> http://bit.ly/1RJC10i