Hoofdpunten

Het college besloot om in de Klinkenberg, op de Goudsberg en de Braamhorst in totaal 900 vluchtelingen te huisvesten. Dit tot het najaar 2021, zijnde een periode van maximaal 5 jaar. De VVD Ede vindt het belangrijk om tegemoet te komen aan de oprechte zorgen en wensen van de betrokken inwoners rond deze azc locaties. De VVD zal in de raadsvergadering van donderdag 14 april 2016 de volgende voorstellen doen.

De Klinkenberg

In het najaar 2021 wordt het gebouw van de Klinkenberg afgebroken. Op die plaats worden woningen gebouwd die passen in de wijk Ede Oost. Ruim voor 2021 heeft de gemeente Ede het bestemmingsplan daarop aangepast zodat onmiddellijk, na het vertrek van de vluchtelingen, met de sloop van de Klinkenberg en de nieuwbouw van woningen een aanvang kan worden gemaakt.

De Goudsberg

In dit schitterende recreatiepark komt geen hek ter afscheiding van de stacaravans van de rest van het recreatiegebied. COA zegt schriftelijk aan het college toe dat zij in de stacaravans uitsluitend gezinnen met vluchtelingen huisvest. Het vervoer van de kinderen van de vluchtelingen naar en van de verschillende scholen regelt het COA in samenspraak met de gemeente. 

Braamhorst

De VVD heeft begrip voor de ongerustheid van de inwoners dat de komst van een azc de natuur verstoort. Juist omdat in de achter ons liggende jaren de bewoners samen met de gemeente hard gewerkt hebben aan de ontwikkeling van dit prachtige natuurgebied. Het voorstel van de VVD is:

Na 5 jaar wordt dit gemeentelijk gebied terug gegeven aan de natuur. De ecologische hoofdstructuur wordt daar te plaatse veel breder.  Bovendien wordt de omgeving van de Braamhorst in zijn oorspronkelijke staat terug gebracht.

De VVD hoopt dat de meeste betrokken inwoners zich met dit voorstel serieus genomen voelen. Reacties op dit voorstel zijn welkom.

Middels amendementen zal de VVD deze voorstellen inbrengen tijdens de raadsvergadering van donderdag aanstaande.