Voorkom heksenjacht bewoning recreatiewoningen (update)

Donderdag 21 april 2016 heeft Evert van Milligen, in de raadsvergadering, een voorstel gedaan om de huidige handhaving op de vakantieparken aan te passen.

Bijdrage VVD Ede Permanente bewoning van recreatieverblijven door Evert van Milligen.

Voorzitter, 

In de Gelderlander van 18 april 2016 staat een artikel met de kop: “Ede raakt op stoom met extra goedkope huurhuizen”. Verder lezen toont aan dat ondanks alle inspanningen het snel realiseren van veel goedkope huurhuizen nog jaren gaat duren. Een motie voor meer woningen die de VVD Ede samen met D66 heeft ingediend moest worden afgezwakt, snelle realisatie was niet haalbaar.

Dat blijkt ook uit het college memo van 5 april 2016: stand van zaken tijdelijke en permanente uitbreiding sociale woningmarkt ( 200+200). Langs 6 sporen wordt aangegeven hoe de aanpak plaatsvindt. Elk spoor heeft nog heel veel haken en ogen, er moet  nog heel veel nader worden uitgewerkt. Woningen bouwen vergt jaren.

We hebben wel direct extra woningen nodig, dit jaar onverwacht 300 voor statushouders, de scheiding van wonen en zorg vraagt nu om meer woningen en dat geldt ook voor de uitstroom van de maatschappelijke opvang.

We zien dat de wachtlijsten oplopen, gemiddeld staat men in Ede  6 jaar ingeschreven en moet men als actief zoekende minimaal meer dan twee jaar wachten.

Zoals het er nu voor staat zal de wachtlijst nog verder oplopen door de inhaalslag die gaande is bij de bestrijding van reeds langdurig bestaande gevallen van permanente bewoning.

Volgens eerdere mededeling van het college zou dat reuze meevallen, slechts twee gevallen in 2015 de rest van de gevallen heeft zich vanzelf opgelost. Misschien zijn het papieren oplossingen die tot nu zijn aangedragen. Vorige week ontvingen we als raad bijvoorbeeld nog een brief met drie nieuwe gevallen die zeker urgent genoemd kunnen worden.

Als de handhavers, om vitale vakantieparken te krijgen, echt de campings opgaan, stacaravans bezoeken, zal blijken dat er echt  veel probleem gevallen zijn. De burgemeester noemde vorige week in het openbaar nog camping het Bospark. Een camping met 550 plaatsen waarvan de helft permanent wordt bewoond. Dat geeft geweldige aantallen woningzoekenden, zeker ook veel die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, geef die mensen meer tijd vooral in het belang van de woningzoekenden die reeds jaren wachten.

De VVD Ede doet daarom een oproep aan de raad en het College.

Pas gezien de nieuwe ontwikkelingen rond bijvoorbeeld de statushouders, het handhavingsbeleid op slechts 1 onderdeel aan. Geef langdurig bestaande gevallen in plaats van 1 jaar, maximaal 5 jaar de tijd om tot beëindiging van de situatie te komen. Laat zowel huurder als verhuurder hiervoor tekenen zodat effectuering gegarandeerd is.

De VVD fractie in Ede is ervan overtuigd dat dan veel breder draagvlak wordt verkregen.

Voor het imago van de gemeente lijkt ons dat in deze turbulente tijd heel belangrijk.

Evert van Milligen.


Overgenomen uit Ede Stad: EDE In de oordeelvormende vergadering van de Edese gemeenteraad wordt donderdagavond een voorstel van de VVD behandeld om het handhavingsbeleid op recreatieterreinen meer te faseren. Nieuwe gevallen moeten volgens de VVD'er Evert van Milligen in overeenstemming met de nieuwe handhavingregels afgewikkeld worden. ,,Bestaande gevallen moet je in plaats van een jaar, een termijn van vijf jaar toestaan om de overtreding te beëindigen."

Dit vermindert volgens Van Milligen de druk op de wachtlijsten en de mogelijkheid te zoeken naar oplossingen. De handhavers krijgen hiermee ook direct meer tijd en mogelijkheden om schrijnende gevallen op te sporen. ,,Met mijn voorstel wordt handhaving acceptabeler voor de bevolking en wordt het beeld van een heksenjacht voorkomen."

Over vijf jaar moet de situatie zijn opgelost, vindt de VVD'er. ,,De gemeente heeft daarmee de tijd en taakstelling om tot een oplossing te komen. Is de situatie eerder opgelost dan moet geen permanente bewoning meer worden toegestaan."

Woningzoekenden, vaak met een kleine beurs hebben veel last een geschikte sociale huurwoning te bemachtigen. ,,Dat de oplopende wachtlijsten een hard feit is, blijkt uit het inmiddels oplopen van de inschrijftijd naar zes jaar. De zoektijd is nu al twee jaar", aldus Van Milligen.

Ede wil meer betaalbare huurwoningen bouwen, het zal nog wel een tijdje duren voordat deze gerealiseerd zijn. Eigenaren ervaren het gemeentebeleid als discriminerend en rechtsongelijkheid, zegt voorzitter Segaar van Vereniging van Eigenaren De Goudsberg in een brief aan de gemeente. ,,Jarenlang wordt op De Goudsberg permanente bewoning door hoofdzakelijk Poolse arbeidsmigranten gedoogd en in geen enkel geval een dwangsom opgelegd. Tegelijkertijd wordt eigenaren van hoofdzakelijk middelbare en hogere leeftijd het vuur aan de schenen gelegd met dreiging van uitzetting en dwangsommen, terwijl zij slechts het door gemeenten en projectontwikkelaars veroorzaakte overschot opvullen."


http://edestad.nl/lokaal/vvd-voorkom-heksenjacht-bij-bewoning-recreatieterreinen-117680