Belangrijke ALV's 24 mei en 01 juni!

Noteert u alvast in de agenda?!

Twee buitengewone ledenvergaderingen:

24 mei 2016 / 20:00        ALV - 1e helft 2016 en opheffing afdeling Ede

ALV-Opheffing

01 juni 2016 / 20:00        ALV - oprichting lokale netwerk "Vallei en Veluwe"

ALV-Oprichting