Veldhuizen opnieuw landelijk nieuws

Tijdens de nieuwjaarsreceptie liet de burgemeester de steen zien die in oudejaarsnacht in de wijk Veldhuizen tegen de politie auto, waarin hij meereed, gegooid was. Voor de burgemeester was dat geen reden de alertheid over wat er in de wijk Veldhuizen gaande was te vergroten. Integendeel, de wijkregisseur Veldhuizen werd rond de jaarwisseling toegevoegd aan het projectteam vestiging van azc's in Ede.

Geachte heer van der Knaap.

De landelijke media berichten sinds een week, soms een aantal keren per dag, over het in  brand steken van auto’s en het gooien van stenen naar inwoners door relschoppers in de woonwijk Veldhuizen. Landelijke politici laten zich negatief uit over uw optreden als burgemeester.  De landelijke politici hebben er geen goed woord over hoe u de conclusies van een gesprek met de Marokkaanse consul generaal in het nieuws bracht. Ook de bemoeienis van de Marokkaanse consul generaal met onze Nederlandse inwoners van Marokkaanse afkomst roept heel veel vragen op. Als burgemeester zoekt U de pers op om alles te weerleggen en de zaak te nuanceren. Het lijkt op een welles nietes spel in de media. Ondertussen loopt de situatie in Veldhuizen verder uit de hand.

Inwoners van Ede spreken ondergetekende aan in de hoedanigheid van volksvertegenwoordiger. Ik weet niet meer dan de informatie die ik uit de media lees en door de gemeente toegestuurde persberichten. Negatieve uitlatingen over uw optreden als burgemeester kan ik absoluut niet weerleggen aangezien ik de achtergrondinformatie mis en de nuances niet ken.

Zaterdag jl. zijn de fractievoorzitters door u en de commissaris van politie geïnformeerd. Dit is minder dan 25% van alle raadsleden. Ik verzoek u binnen een paar dagen een extra raadsbijeenkomst te beleggen waarin u tekst en uitleg geeft over uw aanpak. Wat is het grotere plan om de grote sociale problemen in de wijk Veldhuizen op zeer korte termijn onder controle te krijgen? In ieder geval zodanig dat de inwoners van Veldhuizen zich weer veilig voelen en iedere dag met een gerust hart kunnen gaan slapen.

Ik stel het op prijs wanneer u maandag 9 mei uitsluitsel geeft over het bijeenroepen van de raad voor een informatieve bijeenkomst over Veldhuizen zodat wij samen de inwoners van Ede van de juiste informatie kunnen voorzien.

 

.