Veldhuizen, hoe verder?

Sinds begin mei is het onrustig in Veldhuizen. Vele auto's gingen sindsdien in vlammen op. Inwoners maken zich terecht ongerust over hun veiligheid. Het college stuurde de raad een historisch overzicht over de ontwikkelingen in Veldhuizen sinds begin deze eeuw. Wat de notitie node mist is een concrete aanpak om het gevoel van veiligheid bij de inwoners weer te herstellen. In het raadsdebat over deze notitie stelde de VVD Ede een aantal vragen.

De titel van bijgevoegde notitie luidt: 'De staat van Veldhuizen: terugblik van een wijk in transitie'. Helaas kon het college er niet meer van maken. Het is vooral een goed nieuwsbrief. Geen enkele zelfreflectie van het college over wat ging er goed en wat moet beter. Voor de VVD Ede is iedere relletje en iedere auto die in de fik gaat er één teveel. Op voorstel van de VVD Ede gaat de raad in september 2016 opnieuw met het college in debat hierover. Doel is: wat gaat het college nu concreet doen. De tijd van pappen en nat houden is over voor de VVD Ede.


Vragen

 • B&W schrijft: ‘Het beeld dat de media van de wijk schetste, heeft daar enorm aan bijgedragen.’ Krijgen hier, op een vriendelijke wijze gesteld, de media de schuld van de negatieve publiciteit over Ede, over Veldhuizen en over de burgemeester? De VVD Ede mist hier de reflectie van het college.
 • In hoeverre zijn de uitspraken van burgemeester over de mogelijke betrokkenheid van de Marokkaanse consul debet aan de wijze waarop de landelijke politiek en de media Ede en haar bestuurder neerzetten?
 • Waarom geeft het college geen oordeel over het eigen optreden in de media en over alle media verzoeken die zijn afgeslagen door de burgemeester?
 • Tot gisteren werden er auto’s in de brand gestoken in Veldhuizen daar kunnen alle tijdsgewrichten niets aan veranderen. De temperatuur permanent gaan meten is de remedie volgens het college.  Alle positieve berichten uit het Raadhuis  moesten de inwoners van Ede het gevoel geven dat er continu werd getemperatuurd. Wat wordt nu concreet het verschil tussen wat tot vandaag de dag is gemeten en wat vanaf morgen gemeten gaat worden?
 • De burgemeester showde tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak een steen die naar een politie auto was gegooid tijdens oudjaar.  Waarom was dat op dat moment voor de burgemeester als geen signaal om in actie te komen? Waarom heeft de burgemeester sinds begin dit jaar de veenbrand Veldhuizen laten smeulen?
 • Waarom heeft het college de wijkregisseur Veldhuizen ingezet voor het project azc’s Ede en niet sinds oudjaar 2015 voor de wijkregisseur de prioriteit bij Veldhuizen gelegd en zelfs geïntensiveerd?
 • Inwoners die sinds begin mei hun auto door brand verloren zijn in behoorlijke financiële problemen gekomen. Inwoners benaderen de VVD Ede met de vraag en wat nu? Deze vraag stelde wij eerder aan de burgemeester. Waarom wordt over dit probleem van een aantal inwoners met geen woord  gerept in de notitie?
 • College schrijft in de paragraaf Toekomst: ‘De huidige gemeentelijke infrastructuur, integrale samenwerking en het huidige aanbod hebben er vertrouwen in dat dit kan’.  Vertrouwen in hebben is niet voldoende. Daar stel je de inwoners van Veldhuizen niet mee gerust. Waarom wordt er niet veel zwaarder ingezet op meer camera’s, drones, BOA’s en politie in de wijk.
 • Veel inwoners van Veldhuizen en van de wijken direct grenzend aan Veldhuizen kunnen vanwege alle problemen hun woning niet meer verkocht krijgen. Potentiële kopers haken af. Beseft het college dat er veel Edese inwoners getroffen worden door het feit dat de veiligheid situatie in Veldhuizen niet onder controle is?  Waarom wordt over deze problematiek in de notitie niets geschreven? 
 • Een burger die zich zeer betrokken voelt bij de problematiek stelde de volgende vragen die ik graag hier doorspeel aan het college: 
  • wat er volgens de gemeente nu onder die jongeren speelt,
  • hoe zit het met het theehuis, 
  • met hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt? 
  • hoe staan ze ten opzichte van het gezag? 
  • kun je spreken van integratieproblemen of niet? 
  • is het dan enkel en alleen criminaliteit? 
 • Gaan de jongeren die bekend hebben betrokken te zijn geweest bij de rellen meebetalen aan de schade van bewoners?
 • De VVD Ede vindt dat er veel meer gedaan moet worden om de rust en het vertrouwen in de wijk Veldhuizen te herstellen. Mogelijk loopt de aanpak over veel te veel schijven en staat het college te ver af van de werkelijke problematiek. De VVD Ede begrijpt dat er meer tijd nodig is voor het college om met creatieve voorstellen te komen die het probleem Veldhuizen bij de kern aanpakken. Wil het college na de zomervakantie nieuwe voorstellen hiertoe aan de raad voorleggen?Krantenknipsels

 

Helft onruststokers van buiten de wijk - Ede Stad - 7 juni 2016 - http://bit.ly/1suOvTG 

Raad Ede laat aanpak autobranden Veldhuizen onderzoeken - Gelderlander - 6 juni 2016 -  http://bit.ly/1Y5aSek 


Extern onderzoek naar rellen in Ede na sluiting theehuis | Binnenland | de Volkskrant - 6 juni 2016 - http://bit.ly/1WCnjza


Wéér een extern onderzoek: nu naar Veldhuizen - Edese Post - 6 juni 2016 - http://bit.ly/1Pf14HG