Drukke dagen voor de fractie

Het zijn drukke dagen voor de fractie van de VVD Ede. Donderdag 23 juni 2016 zijn diverse zaken op de agenda van de gemeenteraad afgewerkt. ’s Middags zijn er technische vragen gesteld over de jaarrekening van 2015. Aansluitend konden er vragen gesteld worden aan de accountant. Parallel was er ook nog een themasessie over preventief jeugdbeleid.

Op de agenda stond geen besluitvormende vergadering. Wel twee oordeelsvormende vergaderingen waarbij de verschillende politieke partijen met elkaar in debat (kunnen) gaan om te kijken in hoeverre zij het eens/oneens zijn over verschillende onderwerpen.  Eén van deze vergaderingen werd voorgezeten door Alexander Vos de Wael. Voor fractievolger Bert Beekman was het eerste keer dat hij een bijdrage uitsprak in de vergadering. Dat wordt een ‘Maidenspeech’ genoemd. De andere raadsleden en fractievolgers mogen dan niet onderbreken en/of vragen stellen.

Gedurende deze dag zijn (oordeelsvormend) diverse punten aan bod gekomen. De bijdragen kun je opvragen door op één van de onderstaande linkjes te klikken.