Schade vergoeding Veldhuizen

Op 6 juni informeerde de burgemeester de raad in een openbare informatieve bijeenkomst over de gang van zaken in de woonwijk Veldhuizen. Aanleiding tot dit overleg waren de vele autobranden sinds begin mei. De VVD Ede stelde vragen over de mogelijkheden tot het verstrekken van een schadeloosstelling aan die inwoners waarvan de auto was uitgebrand en waarvan de total loss waarde lager ligt dan de kosten voor aanschaf van een andere vergelijkbare auto. De burgemeester schetste de bestuurlijke en juridische problemen wanneer de gemeente Ede rechtstreeks de onverzekerde geleden schade van de getroffen inwoners uitbetaalt. Naar een andere oplossing werd gezocht.

De Stichting Samenstede o.v.v. brandactie Veldhuizen zamelt sinds kort geld in bij de inwoners van de gelijknamige wijk voor de wijkgenoten die materiële  schade lijden. De burgemeester zegde toe dat de gemeente Ede eveneens een donatie aan genoemde Stichting zal overmaken. 

Veel bewoners en gedupeerden begrijpen niets van deze ‘omweg’ via een Stichting Samenstede in samenwerking met Al Mouahidin Moskee, Arkgemeente, Connectkerk, Ontmoetingskerk en Open Hof. Immers de gemeente staat boven de partijen en de Stichting heeft bepaalde (kerkelijke) belangen. De VVD Ede kan zich goed voorstellen dat voor sommige inwoners deze ‘omweg’ niet goed aanvoelt.

Nu blijkt dat de gemeente Ede een vergoeding heeft gegeven aan een inwoner in Veldhuizen waarvan de ruit van de woonkamer was ingegooid. 

De gedupeerde inwoners maken ook melding van het feit dat hun uitgebrande auto is afgesleept door de politie voor nader onderzoek. Vervolgens krijgen deze gedupeerden voor het wegslepen en stalling van het wrak elders een rekening gepresenteerd.

Vragen

Waarom kan de gemeente Ede de materiële niet gedekte schade van de inwoners wiens auto in de brand is gestoken niet vergoeden? 

Waarom kan de gemeente Ede wel een donatie storten ten name van de Stichting Samenstede? 

Wat was precies de casus van de mevrouw wiens raam was ingegooid en de gemeente die de kosten voor herstel voor haar rekening heeft genomen? 

Op welke juridische en / of bestuurlijke grondslag gebeurde dit? 

In hoeverre is de casus van de ingegooide ruit in juridische en / of bestuurlijke zin verschillend van de uitgebrande auto’s?   

Waarom krijgen de gedeputeerden wiens auto is uitgebrand en door de politie wordt meegenomen voor onderzoek een rekening voor transport en stalling van hun voertuig?  

Komen de inwoners wonend in Ede maar niet in de wijk Veldhuizen en wiens auto eveneens buiten hun schuld om in vlammen is opgegaan ook in aanmerking voor een schadevergoeding van de Stichting Samenstede?  

Tot slot: de problematiek is complex en als volksvertegenwoordiger wil ik het goed kunnen uitleggen aan onze inwoners. Derhalve verzoek ik U om de vragen zodanig te beantwoorden dat iedere normale inwoner het kan begrijpen