Bijdrage Perspectiefnota 2017 – 2020

Op 30 juni 2016 zijn de richtlijnen voor de jaren 2017 – 2020 in de gemeenteraad besproken. In feite wordt gekeken naar datgene wat we als gemeente in de komende jaren als uitgangspunten willen nemen. Daar hoort ook een financieel plaatje bij.

Deze nota is één van de belangrijkste documenten in het jaar. Hier worden de fundamenten gelegd voor de meerjarenbegroting. Voorafgaand aan de definitieve vaststelling, waar de gemeente geld aan wil uitgeven, bespreken we dit in de gemeenteraad. Meestal is nog niet alles tot op de laatste cent duidelijk, maar de richtlijnen (perspectief) worden dan besproken. Vandaar ook de naam: Perspectiefnota voor de jaren 2017 – 2020.

Alle aandachtsgebieden komen voorbij. De ontwikkeling van het centrum, de toekomst van het sociaal domein, eigenlijk alles waar we in de komende jaren mee te maken gaan krijgen. Alle fractieleden, fractievolgers en bestuur dragen een stuk bij aan de op- en aanmerkingen die we hebben op de nota. Namens de VVD Ede heeft Evert van Milligen hier een bijdrage van samengesteld en uitgesproken in de raadszaal.

In de bijlage staat de bijdrage van de VVD Ede en een linkje naar de perspectiefnota.