Bijdrage Perspectiefnota 2017 - 2020 deel twee.

Donderdag 30 juni 2016 is het eerste gedeelte van de Perspectiefnota aan bod geweest. Aan het einde van deze bijeenkomst hebben de verschillende wethouders vanuit de aandachtsgebieden die zij beheren een eerste reactie gegeven. Met deze reactie als uitgangspunt heeft de VVD Ede op 7 juli 2016 een aantal aanvullingen gemaakt.

Een motie over het opnieuw bespreekbaar maken van een koopzondag in Bennekom en zes amendementen.

Door middel van een motie vragen we aan de wethouder (in dit geval wethouder Vreugdenhil)  om dit punt op de agenda te zetten en te bespreken. Helaas hebben de andere fracties (Gemeente Belangen, Christen Unie, SGP, GL/PE en de PvdA) tegengestemd.

Met een amendement vragen we, meestal door een directe beschrijving, om een tekst aan te passen in een besluit. De motie en de amendementen staan bij de linkjes onderaan de pagina. 

Bert Beekman