Parkeren vrij

Consumenten brengen de binnenstad tot leven. Hoe meer Edese consumenten hoe meer leven. Bezoekers van het centrum willen winkels met beleving. Winkelen in je eigen tempo en niet gedreven worden door de angst voor een bekeuring.

Een aantal maanden geleden besloot wethouder Meijer om het achteraf betalen van het parkeren af te schaffen. Een puur geld gedreven besluit. Voor de VVD Ede staat een beleid waarin de gehele centrum beleving wordt meegenomen centraal. Maar zo niet bij het college, de slagbomen moeten weg en dan hoeft de btw niet meer betaald te worden. Een geschatte opbrengst van € 250.000,-- zo wordt ons voorgeschoteld. CDA, Gem. Belangen, PvdA, D66 en de CU gaan van harte mee en zo wordt het voorstel aangenomen in de raad.

Het gevolg is dat er steeds minder consumenten naar het centrum komen. De ondernemers in het centrum van Ede bieden vervolgens de raad een petitie aan. Met daarin 5.200 handtekeningen, om het parkeren met achteraf betalen weer in te voeren. Het bureau Goudappel/Coffeng doet onderzoek en daaruit blijkt dat 400 consumenten en 1.100 willekeurige inwoners uit Ede (inwonerspanel) twee dingen als een echt probleem ervaren. Ten eerste de hoogte van het tarief en als tweede het vooraf betalen.

Reactie Wethouder Meijer: de kosten per uur blijven gelijk en er komt een dagkaart. Het tweede probleem, vooraf betalen,  daar wordt niets mee gedaan. Het gevolg: zelfs de Edese inwoner haakt af als consument. Dat is dodelijk voor het centrum van Ede.

Vervolgens worden er allerlei maatregelen bedacht om het huidige parkeren draaglijker te maken voor de bezoeker. Wanneer we alles op een rij zetten kosten deze maatregelen meer dan € 300.000,-. En de kosten voor het plaatsen van nieuwe parkeerautomaten en de apparatuur om overtreders te kunnen bekeuren, afgerond € 140.000,-- . Tel uit het verlies!

Voor de VVD Ede moet de beleving in het centrum voor de consument centraal staan. Parkeren is een onderdeel van deze beleving, maak het parkeren vrij voor de consument.

 http://edestad.nl/lokaal/maak-het-parkeren-vrij-voor-de-consument-144281