Openbare verlichting en veiligheid

Een storing aan de openbare verlichting in een aantal straten van Bennekom Oost duurde 5 hele nachten. Dit ondanks dat de storing op de eerste avond via de website gemeld was. Een dag later bij de Meldkamer van de gemeente en drie dagen later bij het college van burgemeester en wethouders. Na de vijfde donkere nacht was de reactie van het college dat het nog wel 10 dagen kon duren voordat de storing verholpen kan worden. Onaanvaardbaar.

De reactie van het college naar aanleiding van een tweede schrijven:

'Naar aanleiding van uw mail aan het college kan ik u het volgende melden:

Uw melding van niet werkende verlichting op de Ekerlaan en de Heinrich Witteweg van 12 augustus is doorgegeven aan Liander. Liander gaf als verwachte hersteldatum in eerste instantie15 augustus aan. 

Liander heeft inmiddels onderzoek gedaan en een deel van de lichtmasten (provisorisch) gerepareerd. Een aantal masten die op één kabel aangesloten zijn brandt nog niet. Daarvoor is een meetwagen noodzakelijk. Deze moet door Liander ingepland worden. Als verwachte hersteldatum voor de laatste masten geeft Liander (uiterlijk)  26 augustus aan.

Het verhelpen van storingen moet door Liander gebeuren. Vanuit de gemeentelijke organisatie wordt maximaal druk uitgeoefend op Liander om de storing zo snel als mogelijk op te lossen.'


Een zeer onbevredigende reactie van het college. Als volgt is daarop gereageerd.

'De verantwoordelijkheid voor de openbare veiligheid ligt primair bij de burgemeester. De openbare verlichting draagt bij een het veiligheidsgevoel bij de inwoners, aan de verkeersveiligheid en in zijn algemeenheid aan de openbare veiligheid in een woonwijk. Wie namens het college het onderhoud uitvoert aan en de storingen verhelpt van de openbare verlichting is primair een verantwoordelijkheid van U als college. 

Kennelijk heeft de gemeente een contract gesloten met Liander waarin niet is voorzien binnen hoeveel uren een gemelde storing aan de openbare verlichting verholpen moet zijn. Ook is niet gecontracteerd dat wanneer het binnen een bepaalde tijdsperiode niet mogelijk is de storing te verhelpen een noodvoorziening geïnstalleerd wordt. 

Als gevolg daarvan zitten bewoners van een aantal straten in Bennekom Oost al bijna een week zonder openbare verlichting met als klapper op de vuurpijl dat deze straten nu functioneren als vervanger van de volledig opgebroken zeer drukke Selterskampweg. 

 

Voor ondergetekende is het onaanvaardbaar dat het college pas over een kleine twee weken de storing mogelijk kan verhelpen. Ik begrijp waarlijk niet hoe het college zoiets met droge ogen kan schrijven. Zeker niet na alle autobranden in Ede en de waarschuwing van de politie over de kans op inbraken.

Er zijn voldoende andere bedrijven naast die van Liander die een dergelijke storing moeten kunnen verhelpen of een goede noodvoorziening kunnen aanleggen. De kosten hiervoor mogen geen reden zijn om dit niet te doen. Immers de openbare veiligheid heeft hier de hoogste prioriteit. Aan een dergelijke storing kan ook in de avond, nacht en weekend worden gewerkt. Onduidelijk is waarom dit slecht op doordeweekse dagen kan.'

Had als resultaat weer licht in de straten in de zesde nacht

Gelderlander -> Straatverlichting al dagen defect in Bennekom oost ->  http://bit.ly/2byhIsv

Ede Stad -> Alle dagen pikdonker door werkzaamheden -> http://bit.ly/2bDTLS1