VVD Ede hamert op vrij parkeren

Bezoekers van Ede Centrum krijgen vanaf 15 oktober 2016 te maken met weer een wijziging in het parkeren. Vanaf 18.00 uur gratis parkeren op de parkeerpleinen. Nieuw wordt ook dat kort parkeerders niet langer per vijftig cent hoeven af te rekenen maar per tien cent. De VVD Ede vindt het mooi dat bezoekers ’s avonds niet meer hoeven te betalen, maar eigenlijk is het dweilen met de kraan open. Het vooraf betalen blijft gehandhaafd. Ondanks dringend verzoek van ondernemers uit het centrum en onderzoek onder bezoekers en inwoners van Ede om dit terug te draaien.

De VVD Ede is en blijft tegen de invoering van vooraf betalen en het oprekken van de parkeertijden dat betaald moet worden. De invoering is niet zonder gevolgen gebleven. Minder inkomsten voor onze  gemeente en minder bezoekers in het centrum.

Betaald parkeren in Ede Centrum is oneerlijk ten opzichte van andere winkelcentra in Ede en onze buitendorpen. Voortzetting van betaald parkeren is uiteindelijk desastreus voor onze Retail en horeca. Omzet groeit nauwelijks, bezoekers nemen af en er staan veel winkels leeg. VVD Ede wil deze negatieve spiraal keren door trekkracht naar het centrum te verhogen.

Het college wil parkeerinkomsten (nog) niet opgeven, omdat het een belangrijke bron van inkomsten is. Vergeten wordt dat handhaving van betaald parkeren ook geld kost. Denk aan de toezichthouders en betrokken ambtenaren. Het is kunstmatig werkgelegenheid in stand houden. VVD Ede is hier geen voorstander van.

Buurgemeentes zijn voor het college de maatstaf (die heffen ook parkeergeld) terwijl dat het stimuleren van bezoek aan onze eigen binnenstad moet zijn. Het is puur korte termijn (geld) denken.

Consumenten hebben een hekel aan betalen voor parkeren. Zij laten zich niet langer sturen. Zij gaan gewoon naar winkelcentra waar je vrij kunt parkeren of kopen thuis via internet. Landelijke onderzoeken wijzen dit al langer uit en ook Ede ontkomt niet aan deze ontwikkeling. 

VVD Ede zal zich daarom blijven inzetten voor vrij parkeren in onze binnenstad. Willen wij ons in Ede Centrum onderscheiden dan is dit onvermijdelijk. 

Bert Beekman en Stef van der Klok, VVD Ede