Raadsvragen over taaleis voor bijstandsgerechtigden.

Hester Veltman heeft vragen gesteld over de taaleis voor bijstandsgerechtigden.

Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de ‘Wet Taaleis’. De taaleis in deze wet houdt in dat bijstands-gerechtigden die de Nederlandse taal niet machtig zijn, zich moeten inspannen om de Nederlandse taal in ieder geval op basisniveau onder de knie te krijgen. Het begrijpen en schrijven van de Nederlandse taal is belangrijk om aan het werk te komen en uit de bijstand te komen. De VVD Ede vindt het belangrijk dat hier in onze gemeente werk van wordt gemaakt. 

Het college van een gemeente moet bijstandsgerechtigden toetsen of zij de Nederlandse taal voldoende beheersen. Als dat niet het geval is en de bijstandsgerechtigde laat ook niet weten of hij/zij bereid is hier iets aan te doen, dan kan de bijstandsuitkering verlaagd worden. Te beginnen met 20% in de eerste zes maanden, daarna 40% voor de volgende zes maanden en na 12 maanden kan de uitkering volledig gestopt worden. 

De NOS publiceerde deze zomer de resultaten van een onderzoek . De NOS concludeert dat bijna alle gemeenten inmiddels het taalniveau van bijstandsgerechtigden toetsen, maar dat bijna geen enkele bijstandsgerechtigde die niet voldoet aan de taaleisen wordt gekort op zijn/haar uitkering. Ook verschilt het sterk hoeveel moeite gemeenten doen om het taalniveau te controleren. De vragen kunt u met de link onderaan de pagina opvragen.