Politieke Dag Ede (PDE) 29 september 2016

Vandaag is er weer een vergadering geweest op het gemeentehuis. Een besluitvormende vergadering die vaak onderbroken moest worden voor verschillende schorsingen en een oordeelsvormende vergadering.

In de besluitvormende vergadering heeft Hester Veltman maar liefst 2 amendementen en een motie ingediend over het onderwerp 'Huishoudelijke hulp' . De amendementen en de motie kregen wel steun, maar niet van een meerderheid. Gelukkig heeft de wethouder als gevolg van deze verbetervoorstellen wél toezeggingen gedaan die hebben geleid tot een verbetering van het collegevoorstel. 

Op verschillende punten heeft Stef van der Klok een stemverklaring afgegeven. Deze staan onderaan deze pagina.

In de oordeelvormende vergadering vraagt de wethouder Meijer de raad om akkoord te gaan met een eenmalige investering. Deze investering van € 200.00,00 wordt gebruikt om het pand aan het Kuiperplein 31 op te knappen. Aangezien het pand daarna voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden is de VVD Ede mee gegaan in dit voorstel. Ook deze bijdrage kunt u opvragen door op 1 van de onderstaande linkjes te klikken.

Kevin van Laar heeft bij twee punten een bijdrage kunnen leveren in de oordeelsvormende vergadering. Klik op de linkjes om de inhoud te bekijken.