Sportvelden vol met gif?

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla wil de VVD Ede aandacht vragen voor een brief die verstuurd is aan de verschillende sportverenigingen in Ede. In deze brief vormt de melding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitgangspunt om aan alle sportverenigingen te melden dat er niets aan de hand is.

Op de site van NOS.nl is te lezen dat het RIVM terugkomt op zijn standpunt. Dat is voor de VVD Ede aanleiding om de wethouder onderstaande bericht te sturen:

Geachte heer Weijland, 

Vandaag hebben wij kennis genomen van de mail met als onderwerp “Informatie over uitzending ZEMBLA kunstgrasvelden”.

Het gaat om het document “Brief aan buitensportverenigingen”. In deze brief staat de navolgende passage:

Standpunt RIVM

In 2006 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hierover gemeld dat van sporten op kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico's te verwachten zijn. Dit is ook tot op heden het standpunt van RIVM en wij hebben als gemeente geen reden om een ander standpunt in te nemen.”.


Op de site van de NOS wordt ook melding gemaakt van dezelfde uitzending van Zembla.

http://nos.nl/artikel/2136069-niet-kankerverwekkend-was-conclusie-na-wat-rollen-en-slidings-maken.html

Deze tekst uit het stuk op de site van de NOS trekt onze aandacht:

 Het RIVM heeft inmiddels ook erkend dat het onderzoek niet representatief is. “.

 

Deze uitspraak is ons inziens niet in lijn met hetgeen u in de brief aan de sportverenigingen vermeldt.

Hoe kijkt u, met de meest recente informatie van NOS.NL, nu tegen deze situatie aan?


Antwoord van de wethouder:

Geachte heer Beekman,

Ik begrijp dat u de combinatie van uitspraken niet in lijn vindt met elkaar.

Op dit moment buitelen de nieuwsberichten over de kunstgrasvelden over elkaar heen. Zo lees ik in de Trouw: “Het RIVM laat in een reactie weten dat er al een onderzoek loopt op Europees niveau door een chemicaliëninstituut. "Maar op basis van wat wij weten brengt spelen op kunstgras geen gezondheidsrisico met zich mee", zegt een woordvoerder.

De uitkomst van het onderzoek wordt naar verwachting begin volgend jaar verwacht.

De KNVB bespreekt de bevindingen van Zembla maandag in een overleg met het RIVM en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de instantie die gemeenten adviseert over dergelijke velden.”


De huidige onderzoeken van het RIVM hebben als uitkomst dat kunstgras geen gevaar oplevert. Het RIVM constateert nu dat het onderzoek wellicht niet volledig is en dat er meer onderzoek noodzakelijk is.

Aanstaande maandag is er een overleg met de RIVM, KNVB en Vereniging Sport en Gemeenten over dit onderwerp. De uitkomsten hiervan wachten we met belangstelling af. We gaan ervan uit dat dit overleg meer helderheid over dit onderwerp gaat brengen.