Voorkomen beter dan genezen

De VVD Ede heeft zorgen rondom de gebruikte granulaatkorrels op de voetbalvelden in Ede. Deze kunnen giftige stoffen bevatten. vandaar dat de VVD Ede van het college wil weten wat hieraan gaat gebeuren.

Sportvelden met granulaat

In de pers wordt breed uitgedragen dat er mogelijk giftige stoffen in bepaalde sportvelden verwerkt zitten. Het gaat om kunststofgrasvelden die in Nederland en ook op diverse plaatsen in de gemeente Ede in gebruik zijn.

De VVD Ede heeft kennis genomen van de mail van wethouder Weijland, met als onderwerp “Informatie over uitzending ZEMBLA kunstgrasvelden”. Het gaat om het document “Brief aan buitensportverenigingen”. In deze brief staat de navolgende passage: 

“Standpunt RIVM

In 2006 heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hierover gemeld dat van

sporten op kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico's te verwachten zijn. Dit is ook tot op heden het

standpunt van RIVM en wij hebben als gemeente geen reden om een ander standpunt in te nemen.”.

Op de site van de NOS wordt ook melding gemaakt van dezelfde uitzending van Zembla.

http://nos.nl/artikel/2136069-niet-kankerverwekkend-was-conclusie-na-wat-rollen-en-slidingsmaken.html

Onderstaande tekst uit het stuk op de site van de NOS trekt onze aandacht: 

“Het RIVM heeft inmiddels ook erkend dat het onderzoek niet representatief is. “.

In de rest van Nederland wordt naar aanleiding van de ontstane onzekere situatie actie genomen. 

http://www.nu.nl/algemeen/4335917/ajax-laat-kunstgrasvelden-vervangen-uitzending-zembla.html

Minister Schippers heeft opdracht gegeven om het nu goed uit te zoeken, dit naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer. Uit de krant vernemen wij dat het college wacht op de uitkomst van dit onderzoek wat in december 2016 wordt afgerond. In de gemeente Ede wordt dus voorlopig geen actie ondernomen. De VVD Ede is van mening vanuit het oogpunt van volksgezondheid, dat er hangende het onderzoek op de velden met kunstgras en granulaatkorrels, niet meer gespeeld moet worden. Volksgezondheid heeft voor de VVD Ede de hoogste prioriteit.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Kan het college aangeven om hoeveel sportvelden met kunstgras, voorzien van granulaatkorrels, het in de gemeente Ede gaat? 

2. Welke gevolgen heeft het om, hangende de conclusies van het onderzoek, nadrukkelijk te adviseren dat spelers en spelertjes  niet op kunstgrasvelden spelen?

3. Is het college bereid om in navolging van anderen, tijdelijke maatregelen te nemen in het, mogelijke, belang van de gezondheid, van meestal jonge gebruikers van deze sportvelden? Het liefst met ingang van morgen? Zo ja, welke maatregelen?

4. Is het college, met de VVD Ede van mening dat het beter is om te voorkomen dan achteraf te genezen?


http://www.rksvnuenen.nl/hoofdveld-veld-1-niet-bespeelbaar/