Vragen vergoeding autobranden

Door raadsvragen wil VVD Ede-raadslid Alexander Vos de Wael van het college van burgemeester en wethouders weten hoe het staat met de afhandeling van aanvullende schade uitkering aan gedupeerden van de autobranden in de gemeente Ede.

Opnieuw benaderen gedupeerden, wiens auto is uitgebrand, ondergetekende over de afhandeling van de niet door de verzekering gedekte schade. Tot nu toe is er nog niets uitbetaald aan gedupeerden. Samenstede geeft de gedupeerden geen concrete antwoord op de vraag wanneer wordt uitbetaald. Zelfs geen indicatie en ook geen verklaring waarom het allemaal zolang moet duren. 

Gedupeerden, woonachtig in Ede maar niet in de wijk Veldhuizen, hoorden niets van de gemeente en vragen zich af waarom alleen de gedupeerden van Veldhuizen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding.  

De VVD Ede kan niet begrijpen waarom de uitbetaling van de schade via Samenstede zolang moet duren. Er kunnen goede redenen zijn maar dan begrijpt de VVD Ede niet waarom daar niet helderheid naar de gedupeerden over wordt verschaft. Vandaar de navolgende vragen. 

- Kan het college uiteenzetten waarom tot nu toe geen uitbetaling aan de gedupeerden in Veldhuizen heeft plaatsgevonden?

- Kan het college aangeven in welke week de gedupeerden de aanvullende schadevergoeding op de bankrekening krijgen gestort?  

- Op welke wijze kunnen de gedupeerden, wonend in Ede en niet in Veldhuizen, eveneens in aanmerking komen voor een aanvullende schadevergoeding?


http://www.edesepost.nl/nieuws/algemeen/31247/nog-geen-vergoeding-bewoners-veldhuizen-