Ede dreigt bakzeil te halen met ontwijken BTW parkeerbelasting

Het Rechtbank Arnhem heeft onlangs geoordeeld dat achterweg laten van de Btw-heffing bij betaald parkeren door Gemeentes leidt tot concurrentieverstoring met commerciële partijen, zoals bijv. Q-park. Tegen het arrest van het Hof is beroep ingesteld door een Gemeente bij de Hoge Raad. In het voorjaar 2017 verwacht men uitspraak.

In tijden van bezuinigingen moeten gemeentes nieuwe keuzes maken over bekostiging van gemeentelijke taken. Je kunt besluiten om minder uit te geven, maar dat is vaak niet de eerste keuze. Linkse colleges worden dan plotseling creatief om inwoners te belagen met extra lasten. 

Voor het college in Ede is dit aanleiding geweest om precariobelasting te heffen op kabel en leidingen van nutsbedrijven (energiebedrijven) in onze gemeente. Ook is besloten om parkeerbelasting bij bezoekers van Ede Centrum vooraf te gaan heffen. Hiermee wordt afdracht van BTW aan de Belastingdienst voorkomen en dit betekent extra inkomsten voor de gemeente.

VVD Ede heeft deze maatregelen altijd verfoeid. Omdat extra inkomsten worden gegenereerd op oneigenlijke gronden (mazen in de wetgeving).  Uiteindelijk betalen de inwoners van Ede de hogere lasten. Immers de nutsbedrijven belasten de precarioheffing door in hun tarieven. Het wijzigen van achteraf naar vooraf betalen met parkeren heeft voor veel irritatie gezorgd bij de inwoners en centrumondernemers. Afgezien van het gegeven dat inwoners een hekel hebben om te betalen voor parkeren werd achteraf betalen als redelijk eerlijk ervaren.

De Tweede Kamer heeft in november 2015 ingegrepen en een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd zo snel mogelijk een wetsvoorstel uit te werken om precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven af te schaffen. Voor 2016 houden gemeenten in ieder geval nog de mogelijkheid om precariobelasting te heffen over kabels en leidingen van nutsbedrijven.

Het gezegde lijkt uit te komen voor dit college: (..) “wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op zijn neus”. VVD Ede blijft tegenstander van lastenverzwaring voor onze inwoners. Zij is meer voorstander van “de tering naar de nering” zetten als het gaat om de gemeentelijke begroting.


VVD Ede,

Stef van der Klok, 

raadslid