Wanneer er geld over is....

Wanneer er geld beschikbaar komt, door meevallers in de begroting, dan kun je dit geld maar 1 keer uitgeven. Het ligt dan voor de hand om samen te overleggen waar de meevallers aan besteed gaan worden. De in Ede regerende partijen maken dan een voorstel en daar kan over gestemd worden of in ieder geval kan aangegeven worden of de gemeenteraad het er mee eens is of niet.


Binnen de gemeente Ede is er nu een overschot van 3 miljoen euro. Niet alleen in dit jaar, maar ook in de volgende jaren is dit geld beschikbaar. Dat noemen we structureel beschikbaar geld. Bij structureel beschikbaar geld maken we in de gemeenteraad gebruik van een systeem dat ‘Planning en control’ genoemd wordt. Planning uit zich in een ‘Perspectiefnota’. In deze nota geven de regerende partijen in Ede aan waar Ede nu staat en wat de ons komende jaren op financieel gebied te wachten staat.

Natuurlijk wil de gemeenteraad ‘In control’ blijven. Zeg maar volgen wat er echt gebeurt met het geld. De hele gemeenteraad kan aanvullingen en verbeteringen aandragen voor de perspectiefnota. Vervolgens wordt er gestemd over de voorstellen en wordt alles vastgelegd in de ‘Begroting 2017-2020’. Elk jaar opnieuw kijkt de gemeenteraad naar dit document en voert eventueel aanpassingen door. Dit is een zorgvuldig proces wat er voor zorgt dat er zo eerlijk mogelijk wordt omgegaan met het geld van de inwoners van Ede. Die hebben in eerste instantie betaald, via belastingen, aan de gemeente.

Op de valreep van het jaar wil het college niet alleen de structurele meevaller uit gaan geven maar ook een aantal door de jaren heen opgebouwde reserves. Potverteren noemen wij dat. De wijze waarop dat nu wordt voorgesteld past in het geheel niet in het systeem van ‘Planning en Control’. Deze door het college voorgestelde aanpak is uniek voor Ede. Zakt de economie in elkaar dan zijn wij onze reserves kwijt. Het opvangen van tegenvallers kan dan alleen door de belastingen te verhogen. Dan komt de gemeente van de regen in de drup. In het slechtste geval wordt de gemeente armlastig en gaat de provincie Gelderland verscherpt toezicht uit oefenen. Tel uit je winst!