Nieuwjaarsreceptie toespraken

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie hebben zowel de voorzitter van de VVD Vallei & Veluwe als de voorzitter van de fractie van de VVD in Ede een toespraak gehouden.

De kersverse voorzitter, van het lokaal netwerk ‘Vallei en Veluwe’, Thimo Harmsen, maakt in zijn speech melding van de versnippering in de politiek. En wil met een kritische blik naar binnen aandacht voor:

1. Het voeren van debat. Plannen ideeën moeten van onderaf ontstaan. Ruimte maken voor nieuwe ideeën, richtingen, plannen en verdieping.

2. Ramen en deuren open, bijeenkomsten openbaar eb toegankelijk voor niet leden.

3. Congressen zijn nu op basis van ‘one man, one vote’. Dat vergroot de betrokkenheid van onze leden.

4. Efficiënter organiseren van de partij. Lokale netwerken met per gemeente een regisseur.

Ook is er aandacht voor de ontstane situatie in Barneveld. Twee van de zittende raadsleden willen verder gaan als lokale partij.

Verschillende moties hebben er voor gezorgd dat we invloed hebben kunnen uitoefenen op het verkiezingsprogramma. Met dit programma willen we naar de kiezers.

Als laatste maakt de voorzitter melding van de immense inzet van de fractie van de VVD Ede en spreekt het vertrouwen in de fractie uit. 


De voorzitter van de VVD Ede fractie spreekt zijn waardering uit voor de plek waar we de receptie houden. In de vorige collegeperiode heeft Evert van Milligen als wethouder er mede aan bijgedragen dat De Fietser tot stand is gekomen. Ook wordt melding gemaakt van de hefboomwerking voor de zondagsopening in het centrum van Ede. 

Er zijn veel zaken waarbij de VVD Ede fractie heeft mogen meewerken aan het ontstaan. Het Akoesticum, het nieuwe station, het World Food Centrum en de Veluwse poort zijn de meest significante voorbeelden. Veel zaken die door de VVD Ede fractie worden aangedragen worden overgenomen door het college. Zelfs onze slogan die de VVD Ede gebruikt bij het sociaal domein: “In Ede zakt niemand door het ijs” wordt door de burgemeester in zijn toespraak gebruikt.

Er wordt kort stilgestaan bij de veiligheid en de ontwikkelingen in de wijk Veldhuizen. Op dit moment is er geen wijkregisseur voor deze wijk. Daarnaast is burgerparticipatie iets wat de huidige coalitiepartijen vooral met de mond belijden. In de praktijk komt er niets van terecht. Dat blijkt ook weer wanneer er 3 miljoen euro verdeeld moet worden. Géén enkele vorm van burgerparticipatie wordt toegepast. 

Als laatste wordt er kort vooruitgeblikt op de verkiezingen in 2017 en 2018.