VVD Ede betreurt vertrek A. Vos de Wael

Mededeling van de voorzitter lokaal netwerk "Vallei & Veluwe"

Geachte leden,

Als bijlage treft u een persbericht aan dat de Edese VVD fractie gisteren heeft opgesteld. In dit persbericht maakt de fractie bekend dat Alexander Vos de Wael uit de VVD fractie is gestapt. Hij zal als eenmansfractie zitting blijven nemen in de gemeenteraad van Ede. Na veel intensieve gesprekken bleek het verschil van inzicht, over de vertegenwoordiging van de  fractie in de vertrouwenscommissie, niet overbrugbaar. Deze vertrouwenscommissie is ingesteld door de gemeenteraad inzake de nieuw te benoemen burgemeester van Ede. 

Uiteraard betreur ik de keuze van Alexander. In het zicht van de haven heeft een zeer succesvolle samenwerking tussen de fractieleden geen stand gehouden.

Mocht u hierover vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Thimo Harmsen

Voorzitter VVD Lokaal Netwerk Vallei en Veluwe

thimoharmsen@ede.vvd.nl

+31 6 10997277