VVD Ede bezoekt De Gelderhorst

Donderdag 2 februari 2017 is het team van de VVD Ede op bezoek bij De Gelderhorst. Dit is een centrum voor oudere dove mensen. Als eerste gaf de heer Jan Tempelaar, bestuurder van De Gelderhorst, aan wat er zoal gespeeld heeft en speelt bij het centrum

© De Gelderhorst aula

Na een roerige periode is alles nu in rustiger vaarwater terecht gekomen. Dat neemt niet weg dat er weer veranderingen op het spel staan. De heer Tempelaar geeft aan dat hij de pensioengerechtigde leeftijd gaat bereiken. En dat houdt in dat er weer een nieuw hoofdstuk geschreven gaat worden in de geschiedenis van De Gelderhorst.

Na het gesprek met de heren Tempelaar en Gardenier werden de 'huiskamer bijeenkomsten' bezocht. In plaats van een grote gemeenschappelijke bijeenkomst wordt er bij De Gelderhorst gekozen voor kleinere groepsbijeenkomsten. Dit maakt niet alleen persoonlijk contact mogelijk maar biedt ook ruimte om met elkaar te communiceren. Het communiceren bij dove mensen vindt onder andere plaats met gebaren. Gelukkig worden wij het gehele bezoek bijgestaan door een doventolk. Dat brengt het gesprek direct op de extra moeilijkheden waarmee De Gelderhorst heeft te maken. Naast een gedegen verpleegkundige en/of verzorgende opleiding moet je als werknemer/werkneemster ook jezelf de gebarentaal aanleren. Vanuit De Gelderhorst wordt dit ondersteund door het geven van lessen in gebarentaal. 

Bij de rondleiding zien we alle aspecten van De Gelderhorst voorbij komen. Ontspanning, sport mogelijkheden, creatieve bijeenkomsten en nog veel meer. Ter afsluiting is er een lunch geserveerd. En het gebaar voor smakelijk eten is een klop op de tafel, dat hebben we in ieder geval geleerd.