College beticht van financieel wanbeleid

VVD Ede fractievoorzitter Evert van Milligen betichtte wethouder Harry van Huijstee in de Edese gemeenteraad van financieel wanbeleid tijdens de behandeling van de liquidatie van de Permar. De liquidatiekosten blijken twee miljoen euro hoger uit te vallen. Geen 2,2 miljoen euro, maar 4,2 miljoen euro.

Dat wist het college volgens Van Milligen al begin januari 2017. ,,In december en medio januari keurde de raad in jubelstemming, met alleen de VVD tegen, nog drie miljoen extra uitgaven goed. Over dit extra te kort bij de Permar is toen niet door het college gerept", aldus Van Milligen. 

De VVD'er wil weten waarom het college de gemeenteraad hierover niet eerder informeerde. ,,Wij willen graag van het college horen waarom deze voor de besluitvorming belangrijke informatie toen niet direct is gemeld. Is deze informatie toen bewust door het college achter gehouden. Als enige partij hebben wij wat ik noem tegen het Sinterklaas spelen gestemd. Toen was de claim van twee miljoen euro extra voor Permar al lang bekend."

Van Milligen werd niet blij van de opmerking van wethouder Van Huijstee, dat de berichtgeving over de Permar door het college pas werd gedaan 'toen het ons goed leek'. ,,Nu worden wij in het gelijk gesteld. Als VVD vinden wij dat wanbeleid en ik vraag mij af of het college dit expres heeft gedaan", zei de VVD'er. 

Een echt antwoord op zijn vraag kreeg Van Milligen niet. ,,Ik neem echt afstand van de woorden van Van Milligen over Sinterklaas en wanbeleid", aldus Van Huijstee. ,,Als college hebben wij de raad ge├»nformeerd toen het ons opportuun leek en vandaar dat we het zo hebben gedaan." 

Raadsleden van verschillende fracties, zowel coalitie als oppositie, spraken Van Milligen na de vergadering aan. ,,Ze vonden de door de VVD gestelde vragen terecht en de beantwoording door de wethouder/het college onvoldoende. Daarom heb ik het verzoek gedaan om ruim voor de besluitvormende vergadering mijn vragen schriftelijk te beantwoorden en dit antwoord naar de gehele raad te sturen."

Evert van Milligen
Fractievoorzitter VVD Ede