Financiële tegenvaller niet melden? Niet. Normaal.

Vanavond stelde de gemeenteraad van Ede het plan voor de liquidatie van de Permar, de sociale werkvoorziening van (onder meer) gemeente Ede, vast. Wij vernamen als raadsleden half februari dat de liquidatiekosten ruim 2 miljoen euro hoger zijn dan begroot. Dit is een flinke tegenvaller voor de jaarrekening van 2016.

De raad heeft op voorstel van het college op 19 januari 2017 een aantal wijzigingen in de begroting vastgesteld. Vanwege een meevaller van 3 miljoen die het Rijk aan onze gemeente toekende, werden bestedingsvoorstellen gedaan voor allerlei projecten van de gemeente. Het geld móest op. Daarnaast werd door te goochelen met potten geld binnen de begroting nog eens een paar miljoen ruimte gevonden voor weer andere investeringen. Dit alles bekeek VVD Ede met argusogen: uitgaven of veranderingen horen thuis in de normale begrotingscyclus, met een bijbehorend zorgvuldig proces. Omdat hiervan toen geen sprake was, kon VVD Ede niet instemmen met het voorstel. 

VVD Ede is van mening dat de wethouder die in het bestuur van Permar zit en al op 11 januari was geïnformeerd over de financiële tegenvaller, dit had moeten melden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad is eindverantwoordelijk voor de financiën van onze gemeente. De gemeente werkt met het geld van onze inwoners: inwoners betalen de belasting waarmee de gemeente haar uitgaven doet. Zorgvuldig financieel beleid is daarbij een voorwaarde. De VVD Ede fractie is van mening dat het college in januari door deze tegenvaller niet te melden maar wel miljoenen extra uitgaven voor te stellen financieel wanbeleid heeft gevoerd. De VVD Ede vindt dat je zo niet met het geld van onze inwoners hoort om te gaan. Dit hebben we ook gemeld in onze stemverklaring gisteravond.

Blijkbaar is het besef dat we zorgvuldig om moeten gaan met het belastinggeld in onze gemeente er alleen bij de VVD. De coalitie heeft de gelederen gesloten en de meerderheid vindt dit blijkbaar normaal. VVD Ede vindt dit Niet. Normaal.