Raadsvragen afvalinzameling nieuwbouwcomplexen

Bij nieuwbouwcomplexen worden niet standaard extra (ondergrondse) containers geplaatst om afval te scheiden. Omdat je voor restafval moet betalen per keer dat je hier wat ingooit, vindt de VVD Ede dat inwoners onnodig op kosten worden gejaagd. Daarom hebben we hier raadsvragen over gesteld.

Aanleiding

Eind vorig jaar is in de gemeenteraad besloten om de manier van afval inzamelen te veranderen. Zo komt er een extra kliko voor PMD (plastic, metaal en drankpakken) en betalen inwoners van de gemeente Ede per 1 januari 2018 per keer dat zij de restafvalkliko aan de weg zetten. De gemeente heeft besloten om afval bij de bron te scheiden en niet via nascheiding.


Ondergrondse containers

Bewoners van gestapelde woningen (flats, appartementencomplexen e.d.) en bewoners van wijken met ondergrondse containers, gaan betalen per keer dat ze een vuilniszak in de ondergrondse container gooien (betalen per aanbieding). PMD kan nog via aparte plastic zakken worden ingezameld, maar voor papier en GFT is in principe niets geregeld. Om bewoners in dergelijke complexen of wijken tegemoet te komen gaat de gemeente in gesprek om met een oplossing op maat te komen. Zo is ook te lezen op de website van de ACV:


Wij willen u zoveel mogelijk ondersteunen bij het apart verzamelen van afval. Vraag uw verhuurder, bewonerscommissie of Vereniging van Eigenaren (VvE) om contact met ons op te nemen over de mogelijkheden om gft+e en papier bij flats, appartementen, beneden- en bovenwoning apart te houden. Laat uw verhuurder, bewonerscommissie of VvE een e-mail sturen naar ede@acvgroep.nl zodat we samen met hen een oplossing op maat kunnen realiseren als deze er nog niet is. Heeft u er ruimte voor, dan kunt u sowieso een kliko voor gft+e en papier aanvragen die u tegelijk met de kliko's voor gft+e en papier van laagbouwwoningen aan de weg kunt zetten. Stuur een e-mail naar ede@acv-groep.nl of bel met (0318) 648 160. De oplossing op maat is uiterlijk eind 2017 klaar voordat het 'betalen' per keer van start gaat.


Nieuwbouwcomplexen

Ede is een gemeente in ontwikkeling. Er worden nog regelmatig nieuwe appartementencomplexen gebouwd. Bij deze complexen worden geen afval/ containerruimtes meer ontwikkeld (mede door de aanwezigheid van toekomstige ondergrondse containers). Vanuit de ACV wordt er echter alleen een ondergrondse container voor restafval geplaatst.

Vragen:

  • Heeft het college nagedacht over hoe een oplossing op maat geboden kan worden voor complexen waar nog geen bewoners wonen?
  • Het college heeft bewust een keuze gemaakt voor bronscheiding. Waarom worden bij nieuwbouwcomplexen hier niet direct voorzieningen geplaatst om afval bij de bron te kunnen scheiden?
  • Is het college het met de VVD eens dat het vaak efficiĆ«nter en voordeliger is om bij de bouw van nieuwe complexen direct rekening te houden met een goede manier van afval scheiden?
  • Bewoners betalen per aanbieding. Is het college het met de VVD eens dat het we inwoners, niet onnodig op kosten moeten jagen doordat we scheiding niet faciliteren?