Belasting inwoners naar beneden

Tijdens de Politieke Dag Ede van 11 mei 2017 heeft VVD Ede bepleit om de OZB-bijdrage voor onze inwoners te verlagen. Gemeente Ede staat er financieel gezond voor.

In 2016 is 6,7 miljoen over gehouden. Ook beschikt Ede over een goede vermogenspositie. Met de perspectiefnota straks zal het college voorstellen doen voor de programmabegroting 2018-2020. VVD Ede is voorstander van verlaging van lokale lasten voor onze inwoners. Als er geld over is zal zij zich hiervoor sterk te maken. Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar de bijdrage van Stef van der Klok, raadslid voor VVD Ede.